TW
0

Desestacionalitzar?

Tecnificació marina?

S'Illa Plana s'hi encamina,

emperò, per a qui se fa?

També havíem de salvar

tot es poble d'Ucraïna

i per a ell és sa ruïna

tant si és aquí com allà.

Illa Plana
Ucraïna