És problema de fa estona

que amb es PIC no se resol,

si Maó estira es llençol,

ponent se'n du sa corona,

és així com tot funciona

en un món sense control,

que qui més té, més en vol

i, as mateix temps, manco en dona.

PIC