TW
0

Deixam es costums antics

i tothom es nous aplica,

viure a Menorca es complica

quan comanden es cacics,

es nadius som com a fics,

s'estranger doblers hi fica:

Menorca és per sa gent rica,

s'illa és pes turistes rics.

Luxe
Rics