TW
0

Si a ponent cosa molesta,

és prest que surt s'alarmisme,

es port du un bon dinamisme,

no queda a mitjan requesta,

si ja sembla una gran gesta

desmassificar es turisme,

encara és més optimisme

desmassificar sa festa.

Febre per sant Joan