TW
0

As ports de cada cantó

la cosa està que naufraga,

són com pues d'argelaga

que punxen s'embarcació:

veu sa jutgessa a Maó

que qualque cosa s'amaga

i, a ponent, és sa rissaga

que mos té en trasquiló.

A cada port...
Maó
Ciutadella