El dia de Sant Antoni vam escoltar a algunes persones que la ubicació de l'estació d'autobusos (tant la provisional com la definitiva) podria ser inadequada per la incomoditat de l'accés a la mateixa. Quasi ens atreviriem a dir que les manifestacions de les empreses del transport públic han contribuït a crear cert temor a alguns ciutadans.

Els partits polítics tenim la responsabilitat de tenir una visió global de Ciutadella, una visió integradora de totes les necessitats de mobilitat, perquè hem de cercar el benestar de tots els ciutadans en general i no sols els d'un sector en concret. Lo millor seria que les empreses de transport col·laboressin des d'una visió integradora i evidentment els seus responsables han de ser escoltats; qualsevol ciutadà té dret a aportar en positiu i en favor de l'interès general, així com a mirar pel propi interès, però els partits i els representants polítics sempre han d'actuar pensant en l'interès general de tota la població.

Des d'UPCM hem fet molta feina en tot aquest assumpte perquè ens preocupa el model de mobilitat sostenible de Ciutadella. La proposta d'UPCM passa per una reforma integral de la zona afectada donant prioritat a la seguretat del vianants i que d'una manera adequada quedi integrat el carril velo.

Els dos accessos a la Perimetral que es veuran més afectats per la massiva afluència de vianants seran el camí de Maó i el carrer Creu.

En el primer supòsit cal actuar damunt la cruïlla entre camí de Maó i Sant Antoni Mª Claret, ampliant les voravies d'aquest petit tram fins camí Vell i habilitar-lo d'un sol sentit (direcció des de la Ronda nord a Canal Salat), actuació que durà implícita desviar tot el trànsit rodat cap a camí Vell i carrer Orient (a la cruïlla entre Orient i camí de Maó s'hauran d'instal·lar semàfors).

Quant al segon supòsit cal ampliar la voravia del carrer Creu, habilitar-lo tot d'un sol sentit (direcció sortida cap a Perimetral), habilitar un carril central d'incorporació des del carrer Sant Antoni Mª Claret al carrer Vila Juaneda, instal·lar una petita rotonda a la cruïlla del carrer Barcelona, Vila Juaneda i Creu, suprimir la perillosa cruïlla de la zona verda del carrer Creu i suprimir totes aquelles voravies que presentin barreres arquitectòniques. Per altra banda, creiem que és imprescindible enllaçar el carril velo des de la rotonda del Canal Salat a la sala multifuncional.

Al mateix temps que es duu a terme tota aquesta obra civil hi ha que planificar la instal·lació de senyals indicatives que puguin guiar d'una manera segura als ciutadans. I des l'àrea de Policia cal idear una campanya d'acompanyament i informació als usuaris del transport públic, vianants, ciclistes i circulació rodada.

Per altra banda, a la mateixa Perimetral creiem imprescindible la instal·lació de marquesines, serveis públics, passos de vianants, papereres, petjades indicatives que marquin i facilitin l'itinerari...

A UPCM hem fet els deures amb propostes que ajudaran a dulcificar l'entorn. Ara depèn de l'equip de govern fer una bona feina i ser conscients de la importància d'aquesta actuació.

Des d'UPCM oferim tota la col·laboració que vulguin perquè tot surti bé.