Rotondes i Reserva de Biosfera

|

Valorar:

El Consell insular continua endavant amb el seu projecte de construir un rosari de megarotondes per reformar la carretera general. Vull afegir-me a tanta gent que s'ha oposat al projecte. Aquestes rotondes suposaran un dany irreparable al nostre paisatge, al nostre patrimoni natural i també a la nostra reputació de societat que estima i conserva l'Illa.

Aquest projecte sobredimensionat s'aplicarà després a tota la carretera, així que finalment tindrà un greu efecte sistèmic sobre tota l'Illa. Es modificarà irreversiblement el paisatge de Menorca, i per tant farà mal de manera imprudent al nostre principal recurs turístic. Més aviat és un projecte que s'afegirà a tantes obres públiques que es varen fer al nostre país i que no responien a un ús sensat dels fons públics. Aquest no és el model de carretera que ens fa falta.

Menorca va ser declarada Reserva de la Biosfera. Aquesta declaració no fossilitzà  l'Illa, la declaració no volia dir que no es pogués fer res. Però un dels compromisos contrets amb la UNESCO va ser el de analitzar les alternatives possibles per solucionar un problema i fer servir la menys impactant. La declaració també exigeix que es donin processos de participació per cercar el major consens social possible, sobretot en aquells temes que afecten seriosament al territori, al paisatge i en definitiva al futur de l'Illa. Res de tot això s'ha fet.

Per tant, per l'agressivitat de l'actuació, per la seva dubtosa utilitat i per la manca de procés de participació ciutadana, aquest projecte és, en la meva opinió, difícilment compatible amb la declaració de Reserva de Biosfera. Així que seria del tot desitjable que la UNESCO es manifestés al respecte abans de fer l'obra.

La carretera es pot i es té que reformar, no hi ha dubte, però no d'aquesta manera. Hi ha vies per a fer-ho possible, es tracta de buscar una alternativa que pugui unir a la major part de la societat, en lloc de dividir-la, que millori la carretera sense destrossar l'Illa.