Cal posar en marxa el Centre BIT per a diversificar l’economia menorquina

|

Valorar:

El Cercle d'Economia de Menorca recolza i reivindica la posada en marxa del Centre BIT de Menorca per a fer possible una estratègia eficaç de diversificació de l'economia menorquina; i per a transformar l'actual model econòmic mitjançant la potenciació del sector quaternari a l'Illa.

Amb aquests objectius, el Centre BIT de Menorca ha d'esdevenir l'estaló i el motor perquè el sector TIC, que disposa d'empreses ben consolidades, junt amb nous projectes, pugui treballar de forma conjunta, establint sinèrgies i fixant col·laboracions -en format clúster- per a dinamitzar les tecnologies de la informació i comunicació i els seus productes en favor de la societat i l'economia menorquines.

El Cercle d'Economia de Menorca manifesta que les Administracions han de cumplir els seus compromisos, i recorda que la creació del Centre Bit de Menorca constitueix una inversió finançada amb els fons estatutaris que ha aconseguit el pronunciament unànime de tots els grups del Parlament de les Illes Balears.

Per tant és una inversió que no es pot continuar retardant, perquè Menorca mereix un tracte inversor similar al de la resta d'Illes de Balears, i tota vegada que a més del consens polític, el Centre Bit ha aconseguit un ample acord social i el suport dels agents i entitats del món econòmic menorquí.

Aquest projecte és una inversió en infraestructura que Menorca necessita per a diversificar la seva activitat econòmica; i la precisa amb més urgència que les altres Illes, tota vegada que presentam uns indicadors de creixement inferiors.
El pronunciament del Cercle d'Economia de Menorca a favor del Centre BIT a Menorca, ubicat a Alaior, significa la reivindicació d'un ecosistema que permeti generar i desenvolupar projectes d'empreses tecnològiques a la nostra Illa. Un ecosistema on les institucions, les empreses i la Universitat de les Illes Balears podran participar-hi per a la posada en marxa i aplicació de serveis que permetran dur endavant altres iniciatives empresarials.

Empreses tecnològiques basades en el coneixement, sense consum de recursos naturals, sense costos d'insularitat, i amb una directe vinculació a llocs de treball qualificats que atreguin i incorporin a joves emprenedors per a quedar a Menorca, on tindran l'oportunitat de fer la seva activitat professional; o bé retornar a l'Illa.

En aquest context, el Cercle d'Economia de Menorca també reclama una connectivitat de qualitat per a utilitzar internet, tota vegada que constitueix un repte pendent de resoldre per als sectors professionals, les empreses i la societat menorquina en general.

Cal, finalment, garantir la ubicació física del Centre BIT a Menorca, amb la corresponent dotació per al seu manteniment, amb l'objectiu d'aprofitar experiències i sinèrgies del Parc Bit de Mallorca i el centre similar d'Inca. Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma garantir el finançament de les instal·lacions de Menorca, amb els mateixos criteris que està aplicant a Mallorca per a evitar greuges comparatius.
 
Cercle d'Economia de Menorca