Pressuposts de la CAIB i Menorca

|

Valorar:

Els pressuposts de la CAIB implicaran que el Consell de Menorca rebrà 4,7 milions d'euros més a l'any 2016. I ho farà en compliment de la Llei de Finançament dels Consells insulars. No és que el Govern tengui una major sensibilitat respecte als Consells insulars, sinó que està obligat, per llei, a incrementar les transferències als consells en la mateixa mesura que augmenten els ingressos de la Comunitat Autònoma.

Queden en evidència les paraules del ara conseller de Presidència, Marc Pons, quan deia que la Llei de Finançament dels Consells insulars «imposa noves retallades per castigar als ciutadans». Ja ho hem vist, unes retallades que suposen 4,7 milions d'euros més per tots els menorquins. De fet, aquells que ara se n'alegren d'aquest increment de pressupost pel Consell de Menorca, eren els mateixos que van votar en contra de la Llei que ara ho fa possible. El temps ha demostrat quan equivocats anaven i lo beneficiosa que està resultant aquesta llei pels consells insulars.

Aquests pressuposts suposaran, no obstant, altres qüestions que no són tant positives, com ara la disminució de les inversions a la nostra Illa. Si pel 2015 es van pressupostar 8,34 milions d'euros en inversions per Menorca, pel 2016 aquestes inversions davallen fins els 7,60 milions. Resulta sorprenent que els pressuposts més alts de la història de la Comunitat Autònoma, siguin els que manco inversions suposin per Menorca.

Tampoc inclouen cap partida destinada al pagament de la sentència judicial de Cesgarden. Cal recordar que el conseller Marc Pons, ara, i abans quan era diputat a l'oposició, es va comprometre a que en els pressuposts s'hi inclouria una partida per tal d'ajudar al Consell insular de Menorca. No hi hem vist res.

Tampoc serà molt positiva pels menorquins la brutal pujada d'impostos (tram autonòmic de l'IRPF, Impost de Successions, Impost de Patrimoni i Impost de Transmissions Patrimonials), així com l'aplicació, una altra vegada, d'un Impost a les Estades Turístiques (ecotaxa), o l'increment d'un 20% de totes les taxes i la creació d'altres sis noves taxes.

Serà un augment de la pressió fiscal que repercutirà molt particularment sobre les classes mitjanes, aquelles que més han sofert els embats de la crisi, i que seran, de nou, el sac de boxa que rebrà tots els cops. De fet, les grans fortunes res notaran d'aquesta contundent reforma fiscal, donat que tenen molts mecanismes legals per evitar-ne els seus efectes.

L'ecotaxa, en concret, perjudicarà, de forma molt especial, a Menorca. Totes les Illes Balears, com a destinació turística, perdran competitivitat respecte a altres destins. Però, mentre que Mallorca i Eivissa tenen un producte consolidat i reconegut internacionalment, Menorca, per desgràcia, només competeix en preu i és considerada una marca blanca dins el mercat turístic, per lo que, una pujada de preu, tindrà un major impacte negatiu. Menorca es ressentirà molt més que cap altra banda i això tindrà efectes indirectes nocius sobre tota la activitat econòmica.   

Estem, per tant, davant uns pressupostos molt negatius per Menorca. Serà molt més car viure a Menorca i molt més car morir-hi, donada la descomunal pujada de l'Impost de Successions. Després de quatre anys de donar passes per endavant, posant ordre als comptes públics, creant llocs de feina i creixement econòmic, ara començarem a donar passes per enrere. Per desgràcia, els resultats molt prest seran visibles.