Cartas del lector

Manifest respecte de la Llei Agrària

|

Valorar:

1 La Llei Agrària era una necessitat llargament reclamada pel sector, des de fa mes de 20 anys.

2 Que està consensuada, tant entre el propi sector agrari (OPAS, Cooperatives, Associacions), com amb altres sectors econòmics que es podrien veure afectats (el turístic o el del comerç), i que en el seu desenvolupament han participat activament els professionals més relacionats amb el sector i qualificats funcionaris de l'Administració Autonòmica.

3 És una llei moderna, en total sintonia amb la nova PAC, que ajudarà a les explotacions en dificultats a fer-les mes viables.

4 Que pretén dignificar socialment el paper i el treball dels agricultors.

5 Que protegeix els recursos naturals, el medi ambient, el territori i el paisatge (no cal oblidar que els agricultors gestionen mes del 80 % del territori de les Illes Balears).

6 Que impulsa la gestió i l'aprofitament forestal sostenible, i dels subproductes i productes derivats agraris, apostant decididament per la biomassa.

7 Que regula l'activitat agrària des del prisma agrari, i que no regula ni permet noves construccions d'ús residencial, que hauran d'anar per la seva pròpia normativa.

8 Que determina que els «usos agraris» són sempre «usos admesos» en el sòl rústic, ja que entenem que no hi ha res mes normal que fer agricultura en el sòl rústic.

9 Que impulsa i facilita la realització d'activitats complementàries agràries, amb la finalitat de procurar el manteniment de l'activitat agrària i la viabilitat de les explotacions.

10 Que impulsa la agroindústria com a motor del sector productor (sense tafones no pot haver-hi oliveres) i generador d'economia i ocupació local.

11 Que impulsa i fomenta la venda directa, la producció local, els aliments km. 0 i els canals curts de comercialització.

12 Que impulsa i fomenta la formació, la recerca, el desenvolupament i la innovació, així com l'estadística, en el sector agrari.

13 Que recolza la incorporació de les dones i els joves al món rural.

14 Que exigeix el reconeixement del fet insular i la compensació dels seus extra costos i efectes negatius, per poder competir en igualtat de condicions que en la resta de l'Estat.

15 Que obliga al Govern i a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a consignar als seus pressupostos les dotacions econòmiques suficients per cofinançar la Política Agrària Comuna, inclòs el Pla de Desenvolupament Rural, la Política Agrària Nacional i la de la pròpia CAIB.

16 Que elimina traves administratives innecessàries, com la Declaració d'Interès General, i afavoreix i simplifica l'accés a l'activitat agrària.

17 Que pretén el foment de les bones pràctiques agràries i de benestar animal, així com la conservació dels recursos genètics autòctons.

18 Que pretén impulsar la implementació de les energies renovables en el sector agrari i la reutilització de les aigües regenerades per a reg, en línia amb l'economia circular.

19 Que regula la utilització del compost d'origen agrari i la gestió dels fems i purins ramaders.

En resum: Una llei que pretén frenar la caiguda en picat de l'activitat agrària, i ser un punt d'inflexió en la mateixa, impulsant l'agricultura del segle XXI en les Illes Balears.