Entorns especials a l’espanyola

|

Valorar:

No sé d'on deu haver sortit aquesta flor de correus defensant uns espais especials inventats per poder aplicar un llei (real decret) que per molta llei que sigui no deixa de ser injusta i és feina del poble lluitar contra la injustícia cosa  que ens ha dut moltes vegades el bipartidisme. És un dret universal rebre la correspondència a ca teva quan l'empresa és pública i no volem ser objecte de voluntats de privatitzar de governs més interessats en fer guanyar dobles als rics que en defensar els drets dels seus ciutadans. Per més broma, l'empresa ha tingut beneficis i l'únic que cerca és reduir plantilla per fer-la més atractiva a la inversió privada.

Les dades varen ser agafades en els mesos de manco ocupació ja que es tracten d'urbanitzacions majoritàriament turístiques que hi viuen més de 5.000 residents i que aquesta xifra s'augmenta de forma exponencial als  mesos d'estiu. Per tant les dades i els paràmetres estan manipulades expressament per poder aplicar aquesta maleïda llei. A banda que de forma mal intencionada es divideix en entorns, urbanitzacions que tenen solució de continuïtat i que inclòs les associacions ja recullen aquesta unitat, només per poder aplicar aquesta ja esmentada llei. L'associació de les urbanitzacions que jo presideixo i que ningú sabria dir-me  si no és vesí, on comença una  i on acaba l'altra, inclús tenim continuïtat de carrers i  edificacions amb una altra urbanització (esperem almanco gaudir d'una relació més profunda si es rebutja la fusió).  És sens dubte la més gran a nivell turístic de tota Menorca. Per tant també és un flac favor al turisme de llarga estada i de qualitat que tant cercam.
Si Correus tan vol les bústies pluridomiciliàries concentrades ja que és un servei públic i que els imposts els pagam igual que la gent que viu als cascs urbans, que les pagui la pròpia empresa així estarem a l'igual almanco en despesa que els urbanites encara que no en serveis.

Trobam del tot insuficient el termini de temps, i manco fora de la temporada turística on ens és del tot impossible contactar amb tots el propietaris i per tant ens veurem obligats a anar cada 15 dies a l'oficina de correus. Si s'hagués de fer seria amb la major part de gent interessada per estalviar despeses innecessàries.

El millorar la qualitat i eficiència amb l'excusa de que les direccions no estan ben posades, no és problema dels residents sinó de la ineficiència  i desídia dels ajuntaments de no tenir els carrer numerats amb l'antiguitat que tenen aquests habitatges. Un problema afegit si s'han de fer aquestes no volgudes bústies. O sigui que si no està la numeració feta no és possible fer-ho bé ja que suposaria diferents canvis amb augment dels costos.

El tema de les plantilles ja l'he explicat anteriorment. Es tracta d'un tema de l'empresa que no té perquè afectar als usuaris del servei i manco amb beneficis.

Per acabar que a altres bandes s'hagi fet no és cap excusa i com diuen en castellà: mal de muchos consuelo de tontos.

Xec Vallori
President de l'AV Cap d'Artrutx
l Cala en Bosc / Ciutadella