Cartas del lector

Un altre túnel a la carretera general?

|

Valorar:

Després que ens hagin dit moltes vegades que el cost energètic de la il·luminació del túnel de la variant de Ferreríes, que tan sols té uns 300 mts de longitud, és exagerat:

- Quin cost energètic tindria la il·luminació del túnel que es xerra de fer-se en el desviament des Mercadal?

- Quina longitud hauria de tenir aquest túnel?

- Com podríem evitar que aquest túnel s'inundés?

- Quin cost d'execució tindrien les obres si agafam com exemple el cost del túnel de la variant de Ferreríes?

Si el que es pretén és tenir un accés rodat directe al pàrquing del Molí i al Recinte Firal, tan sols bastaria fent una rotonda a la primera entrada des Mercadal venint des de Ciutadella, fent un vial paral·lel a la carretera per accedir, sense cap perill, a aquests llocs esmentats.

Aquesta és la modesta opinió d'un jubilat que ha fet més de 35 anys de feina damunt les carreteres de Menorca.