Educar és conduir al cor

|

Valorar:

L'educació emocional a la família i a l'escola. «De qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el Universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia».

Amb aquesta frase, José María Toro reivindica la importància de l'educació emocional a l'escola i a la família. I no parla d'una moda, sinó d'una necessitat cada vegada més evident i compartida en el món educatiu.

Certament, els escenaris han canviat i la situació familiar i escolar ha esdevingut més complexa. Abans estaven més marcades les funcions de cadascú. Es donava per suposat que la família «educava» i l'escola «instruïa». Ara és diferent perquè els fillets accedeixen a molts coneixements abans d'entrar a l'escola i aprenen amb altres mitjans com les noves tecnologies. Alhora, els nous models de família tenen i plantegen necessitats i comportaments diferents. A l'escola, per altra banda, se li exigeix que compleixi una funció educativa integral. No basta ser una transmissora de coneixements, sinó que té el deure de formar ciutadans preparats per a una societat democràtica. Amb tot, a la família i a l'escola es viuen situacions d'estrès, pèrdua d'autoritat, manca de límits... i, en general, situacions d'incertesa i malestar que comporten una alteració emocional a molts infants i afecten l'aprenentatge.

Sovint, davant el fracàs acadèmic, tendim a posar remeis acadèmics: reforços, classes de repàs, més hores d'estudi... sense pensar que, de vegades, l'arrel del problema radica en aquesta manca de benestar emocional. Per açò, José María Toro, en la seva obra «Educar con co-razón», afirma que el principal recurs educatiu són les pròpies persones, els pares i els mestres. Però és necessari reeducar la mirada dels educadors perquè una situació difícil a l'aula o a casa no sigui vista com un problema, sinó com un repte personal o professional. No podem canviar determinades situacions o problemàtiques del nostre entorn, però sí que podem canviar la perspectiva des de la qual les miram. I en aquest canvi de perspectiva, s'hi troba moltes vegades la solució.

En aquest sentit, les comissions de convivència de l'IES Josep M Quadrado i l'IES M. Àngels Cardona, juntament amb molts altres centres de Menorca, hem començat a fer camí per canviar aquesta mirada educadora i perquè l'educació emocional sigui present a les nostres aules. El primer pas ha estat una tasca interna de sensibilització i de formació docent que, en aquests moments, volem compartir amb les famílies. Per açò, juntament amb el Centre de Professorat de Menorca i la col·laboració de l'Ajuntament de Ciutadella, hem organitzat una xerrada de José María Toro adreçada a pares i mares i educadors en general, la qual tindrà lloc dilluns 11 d'abril de 2016, a les 20 hores, a la sala d'actes de l'IES Josep M. Quadrado. Amb el títol «L'educació emocional a la família i a l'escola. Educar és conduir al cor», el conferenciant ens convidarà a avançar cap a una altra manera de veure, sentir i viure l'acte educatiu. Tot un nou paradigma que no esdevé com a resultat d'una nova llei, sinó com a fruit de la vivència més íntima i humana que significa l'acte d'educar.

Hi estau tots convidats.

Comissions de Convivència de l'IES Josep M. Quadrado i l'IES M. Àngels Cardona