Cartas del lector

Per molts anys, 'Xerra i xala’!

|

Valorar:

Ens afegim a la festa de la premsa escrita, a aquesta festa que celebram perquè una revista de proximitat, una revista local, ha aconseguit celebrar vint anys de treball amb saludable empenta! Enhorabona a tots els redactors, col·laboradors, subscriptors, empreses publicitàries i lectors de «Xerra i Xala», tant els que avui la feu i llegiu, com a totes aquelles persones que hi han treballat durant les dues darreres dècades.

Perquè hem de destacar que el periodisme de proximitat és imprescindible, avui per avui, per entendre allò que passa al nostre entorn més immediat. Per tant, parlar dels mitjans de comunicació de proximitat implica destacar la feina que feim des de les revistes locals. Vull recordar que cadascuna de les revistes existents avui a Menorca ofereix un producte de qualitat i vol assolir la confiança dels seus lectors. I aquests objectius els acompleix amb escreix «Xerra i Xala».

Pensam que les revistes locals són el mitjà més pròxim al lector. Informam, cream opinió, brindam un coneixement de qualitat i, en definitiva, som un producte transversal que mostram la realitat dels nostres pobles. Vet aquí el nostre gran valor.

Però sobreviure en l'àmbit local és difícil. Per açò és d'agrair els ajuntaments que donen suport econòmic a les nostres capçaleres, la bona perspectiva que ens donarà la signatura d'un nou conveni amb el Consell insular de Menorca i esperam la mateixa consideració per part del Govern de les Illes Balears, després d'haver viscut els darrers quatre anys de soledat absoluta.

I és que hem i ens han de valorar l'esforç, el compromís i la professionalitat dels redactors i col·laboradors per a dur endavant els projectes que resistim i dels quals «Xerra i Xala» n'és un exemple paradigmàtic.

Per açò, hem de donar suport i ajudar a consolidar allò que existeix i funciona. En aquest cas té un nom propi: «Xerra i Xala». És un projecte cultural empès per una associació cultural sense ànim de lucre, en què l'esforç i la dedicació són la clau de volta per a sobreviure i oferir un producte digne i de qualitat.

La Menorca periodística d'avui ens mostra un paisatge periodístic esquerp, una família de les revistes locals de Menorca minvada, les quals les hem de valorar per la gran tasca d'informació, conreu del coneixement i la cultura, i de l'ús de la llengua catalana (totes elles l'usam gairebé en el 100% del nostre espai, a diferència d'altres mitjans de comunicació).

Des de l'Associació de Premsa Local de Menorca donam la nostra enhorabona i el nostre suport a «Xerra i Xala», desitjar-vos un bon camí de proximitat i un millor futur, després de vint anys de lluita i treball en favor de la cultura, des Mercadal i de la premsa local menorquina.