Alguns aclariments Sra. alcaldessa

|

Valorar:

Com ja vam manifestar al nostre comunicat de premsa del passat dijous, «des de Junts per Lô no posem en dubte la transparència dels procediments duts a terme per l'equip de govern però exigim ser informats de forma adequada a les circumstàncies».

El dia que va aparèixer la notícia de les presumptes irregularitats de l'empresa CGI, vam poder parlar amb la Sra. batlessa, abans que es presentés la Guàrdia Civil a l'Ajuntament. L'endemà matí, quan vam intentar repetides vegades (fins i tot per mitjà de la seva secretària) conèixer el decurs dels esdeveniments de primera mà i demanar també alguns aclariments respecte a la facturació de CGI en els darrers anys, la trucada no va ser atesa per la nostra batlessa, la qual es va limitar a dir-nos, per mitjà de la seva secretària, que el que volguéssim saber ho demanéssim per escrit. Així ho vam fer.

La nostra queixa principal és la falta d'informació a què ens sotmet sistemàticament l'equip de govern, tant, que la premsa local rep abans la informació (que nosaltres vam sol·licitar per escrit, segons la indicació rebuda, i que va aparèixer ahir publicada) que el nostre grup municipal (el qual representa la meitat gairebé de l'electorat). Val a dir també que sempre que demanem documentació per assabentarnos de l'activitat quotidiana de l'Ajuntament aquesta ens és facilitada molt tardanament (la majoria de vegades passats més de 15 dies). De la mateixa manera, ens assabentem de moltes qüestions (totes les que no han de passar necessàriament per ple) quan ja estan consumades o apareixen a la premsa (les obres del poliesportiu, de davant el cementiri civil, la suspensió del festival d'Alaior, etc.).

Transparència no és només tenir un lloc a la web on penjar documents, sinó també saber aixecar el telèfon i informar de primera mà. No se n'adona l'equip de govern que la seva falta de consideració cap a Junts per Lô és una falta de consideració cap a una part molt nombrosa de la població que representem? Si bé no els han agradat les nostres recents declaracions en premsa, sàpiguen que no ens agrada, des de fa un any, la seva actitud cap a nosaltres. Potser amb voluntat de comunicació ens estalviaríem dubtes i serien evitables certes situacions. Els agradi o no, només exercim la nostra missió de seguiment de l'acció de govern, i no dubtin que ho continuarem fent.

Junts per Lô