Cartas del lector

La veritat no embruta

|

Valorar:

Els exbatles socialistes Antoni Gómez i Pau Morlà han engegat, una vegada més, una campanya d'informacions intoxicades per desprestigiar la nostra batlessa i desviar l'atenció de la pèssima herència que van deixar al nostre municipi en forma de gairebé 17 milions de deute (el quart municipi més endeutat de Balears) i un Pla General anul·lat, ambdós casos han generat un greu perjudici a tots els ciutadans del poble.

Tots els informes públics reflecteixen una història ben diferent de la contada pels exbatles i fàcilment comprovable que va començar amb una de les primeres mesures de l'Equip de Govern del Partit Popular en entrar a l'Ajuntament d'Alaior l'any 2011, moment en què es va posar ordre i es van descobrir centenars de factures sense pagar i que juntament amb el deute sumaven més de 16,8 milions d'euros.

La sorpresa fou majúscula quan els integrants de l'oposició, entre ells els regidors del PSOE i IU que havien governat els darrers anys, es negaven a aprovar per plenari les factures d'anys anteriors que havien gastat i contractat ells mateixos, entre elles:

1- Deute derivat de les obres del cráter, ampliació del polígon industrial, avalades i negociades per una proposta d'Alcaldia del llavors alcalde Sr. Antoni Gómez, del que formava part com a tinent de batle el Sr. Morlà per un import de 104.400? euros.

2- A més, es negaren a reconèixer el deute que tenia l'Ajuntament amb els seus proveïdors, gairebé 8 milions d'euros creats durant els seus mandats, pel qual hi havia moltes empreses que feia anys que esperaven a cobrar. Negant-se a aprovar el pla d'ajust municipal, una de les mesures per poder pagar als proveïdors de l'Ajuntament amb un préstec estatal de 4.494.000 euros.

3- Curiosament s'obliden de les factures i convenis sense pagar a entitats socials del municipi i de Menorca, deutes que venien d'anys anteriors amb Caritas, Club de Jubilats, Fons Menorquí de Cooperació, Projecte Home, etc.

4- Per descomptat, res han dit sobre l'impagament de les factures a l'empresa gestora del geriàtric municipal durant el seu darrer any de legislatura (més d'1.000.000 euros), tampoc era important.

En definitiva, els generadors de la ruïna econòmica a l'Ajuntament d'Alaior no volien reconèixer la seva pròpia gestió, ni l'esforç que van haver de fer treballadors, empreses i sobretot els ciutadans del nostre municipi per solucionar els regals que ens havien deixat. Factures no registrades ni comptabilitzades, pendents de pagar, de transparència i joc net ben poc.

Després d'examinar totes aquestes factures de diverses contractacions que no eren reconegudes pels anteriors gestors, el plenari municipal de setembre del 2012 va aprovar enviar 17 expedients a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, un ens autònom i objectiu que emet dictàmens. Va ser aquest organisme qui va detectar irregularitats significatives a 14 dels 17 expedients examinats, no ho diu el Partit Popular d'Alaior, ho diu l'informe 102/2015 emès per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, un document públic que pot llegir qualsevol ciutadà, per tant senyors Morlà i Gómez no manipulin als ciutadans.

També va ser la mateixa Fiscalia del Tribunal de Comptes que per mutu propi va obrir un procediment per investigar si les irregularitats detectades per la Sindicatura constituïen un delicte o no, mai ha estat l'Ajuntament d'Alaior qui ha participat en aquest procés, ni tampoc el Partit Popular d'Alaior, per tant, poca informació més ha tingut l'Ajuntament que no fos a través de la premsa.

En definitiva, és la Sindicatura qui va detectar irregularitats i ha estat la Fiscalia qui suposadament ha arxivat la causa, el Partit Popular d'Alaior s'ha mantingut al marge, respectant i acatant als tribunals, com ha de ser, sorprèn que els exbatles relacionin aquestes informacions amb Junts per Lô, quant durant dos anys aquest partit polític ha volgut desvincular-se de la seva gestió, el temps posa a cadascú al seu lloc.