Cartas del lector

El Govern abandona a les escoletes i l’EAP

|

Valorar:

1.- El dia 3 de juliol de 2015 va prendre possessió del seu càrrec l'actual conseller d'Educació. L'any 2015 el Govern de les Illes Balears no va fer la convocatòria d'ajuda econòmica pel sosteniment d'escoletes ni pel suport als infants amb necessitats educatives especials. Aquell any les administracions locals de l''illa van invertir en escoletes al voltant de 3 milions d'euros.

2.- El desembre de 2015 el Govern publicà una convocatòria d'ajudes de menjador per tot el curs 2015-16 en el que després de dir que «sens dubte, el servei escolar de menjador és avui dia una prioritat i, és necessari convocar ajuts de menjador», estableix com a primer requisit que ja no vagin a escoleta. No van servir de res ni queixes ni reflexions: el curs 2016 -17 han tornat a deixar fora als infants d'escoletes. Deu ser que per ells no és una prioritat que els d'escoleta també mengin?

3.- El mes de maig de 2016 el Govern va establir els criteris per a dotar de recursos humans «als centres públics d'Educació infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, FP...». És a dir: va decidir quants mestres hi hauria a tots els centres públics de les illes. Vés per on van pensar en tots els centres educatius públics de les illes menys en les escoletes ni els Equips d'Atenció Primerenca. Deuen creure que les escoletes no són educació infantil? No saben que totes les lleis educatives de la democràcia des de l'any 1985 han contemplat les escoletes com a Educació Infantil? Per què s'obliden que les escoletes son centres públics?

4.- El mes juny de 2016 el Govern va convocar ajudes econòmiques per les escoletes públiques amb una aportació equivalent al 7 per cent del cost de funcionament dels centres. Les administracions locals estan aportant el 40 per cent i les famílies més del 50 per cent. A més les beques també les assumeixen ajuntaments i Consell insular.

Potser no recorden que les competències educatives són de la comunitat autònoma?

Com pot ser que les famílies amb infants a escoleta hagin de pagar un percentatge major, del que els suposaria pagar si els seus filles/es estudiessin a la universitat?

5.- El mes de novembre de 2016 vam enviar un escrit aportant dades de l'escassa dotació de suport als infants d'escoletes amb necessitats educatives especials. El Govern dota als Equips d'Atenció Primerenca a Menorca amb 5 persones de suport. Si en comptes de ser infants de 0-3 anys fossin de 4 ó de 5 anys hi hauria quasi 15 mestres de suport.
Dos mesos després cap resposta. Deu ser que deuen seguir creient que no té importància aprendre a parlar? O potser els sembla que el factor educatiu no afecta al desenvolupament del cervell?

6.- Ara hem sabut que el Govern ha retallat la dotació del nostre EAP en un 15 per cent. En 4 anys l'han retallada en un 40 per cent. Així l'assignació per material de cada mestra AL i PT queda reduïda a 32 euros mensuals. Potser pretenen que també siguin els municipis o ses mateixes escoletes que aportin els materials? O proposen que les famílies paguin el material?

Sembla que cada decisió és una nova passa per desentendre's de les escoletes i dels EAP . Deu ser que el Govern ha decidit anar abandonant a les escoletes i als Equips d'Atenció Primerenca?