Cartas del lector

Una mica de claredat

|

Valorar:

En dies passats el Grup Municipal de Junts per Lô ha difós en els mitjans de comunicació el fet de l'atorgament d'una llicència d'obres amb una «celeritat inusual». Aquesta inquietud que promou la portaveu, Maria Camps, es produeix realment de manera atípicament extemporània, vuit mesos després de l'acord que va prendre la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 12 de maig. Es produeix també de forma perversament esbiaixada ja que en aquella mateixa sessió es van atorgar altres set llicències i pel que sembla a la portaveu tan sols l'interessa conèixer un expedient. Fent un incís, afegirem que tanmateix, quan la portaveu de Junts per Lô va demanar per revisar l'expedient havien passat dos o tres mesos des del venciment del termini previst en el reglament orgànic per a fer-ho, és a dir, l'endemà de l'acord i tenint en compte que té també possibilitat d'assistir a les juntes de govern. Hem d'insistir en destacar que l'oposició d'Alaior és entre totes les forces que no governen a Menorca la que té millors condicions d'accés, telemàtic, des del sofà de casa i a qualsevol hora a múltiples documentacions.

Es pot admetre que aquelles llicències aprovades es van concedir en un temps insòlit perquè també és cert que les circumstàncies així ho exigien. L'Ajuntament d'Alaior carrega encara amb moltes cortapises de temps passats i una d'aquestes deriva de l'anul·lació del PGOU de tot el terme municipal per el fet que en el seu dia algú no va pensar en adjuntar l'informe de Telecomunicacions, que era preceptiu i vinculant.

Aquest lapsus o incompliment de la Llei té ara conseqüències tan devastadores en els temps que vivim com és la congelació de qualsevol expectativa de creixement que no vingués reconeguda en el planejament immediatament anterior, o sigui el de 1994. Com una ironia, per no dir sarcasme, l'avanç de les telecomunicacions i la seva importància ens fa retrocedir de cop 23 anys enrere i les conseqüències d'aquell oblit feren a molts ciutadans.

Situacions com aquesta les hem viscut anteriorment amb la Norma Cautelar o amb la suspensió de planejament que va provocar la promulgació de la Llei Turística i és en aquest tipus de context quan, la persona que té la obligació i responsabilitat de governar intenta que els expedients iniciats i que acompleixen totes les normes vigents no quedin returats o a cavall de dues normes a vegades contradictòries. La correcta administració dels bens públics així ho recomana: aprofitar els recursos humans invertits i no jugar amb els doblers dels administrats deixant-los en una indefensió flagrant.

Aquest Ajuntament com també altres administracions properes, han vetllat sempre per a que així sigui, davant un canvi de llei. És exactament el mateix que faria un professor amb un alumne que acompleix i pot promocionar: tractar que no quedi enmig de dues normatives i passi de curs amb les regles de joc en que va iniciar els estudis.

Que la portaveu de Junts per Lô s'hagi interessat per aquest assumpte vuit mesos després de la concessió d'una llicència costa d'entendre, però mireu, té una explicació. En dies passats, Maria Camps va mantenir una reunió amb aquesta alcaldessa –la única que ha demanat, de fet- per a tractar d'impulsar la llicència d'un promotor particular que va entrar el seu projecte a l'Ajuntament quan ja regia la nul·litat del PGOU de 2009. Tot i que la seva iniciativa era i és interessant, la llicència no s'ha pogut atorgar perquè el pla general de 1994 no preveia els usos que aquest promotor pretén donar a un immoble del nucli urbà i, perquè, cenyint-nos a la llei, l'informe tècnic és contrari a aquesta pretensió.

Ni les enveges ni les amenaces ni les pressions me duran a firmar una llicència de manera irregular, encara que això suposi que els adversaris polítics me tinguin enfilada i me duguin a les portades del diari amb acusacions vetlades d'anomalies atípiques en relació a un projecte que promou una societat de bens on només som una part, que es va presentar en el termini que tocava i que acomplia amb totes les benediccions legals com així van certificar els informes tècnics i jurídics, l'expedient del qual podien haver revisat perfectament en el seu moment.

No és aquesta política de conxorxes i trames obscures que volen els ciutadans.

Comentar


Todos sus comentarios serán previamente moderados. Gracias por participar.

* Campos obligatorios

De momento no hay comentarios.