Cartas del lector

Transport escolar gratuït només per a uns pocs?

|

Valorar:

Amb aquest escrit volem fer pública una situació que ens afecta com a Centre Concertat ja que la Conselleria es nega que les famílies que resideixen a Cala en Porter i tenen els seus fills a la nostra escola puguin utilitzar el transport escolar de la ruta Cala en Porter-Alaior. Però anem al principi.

Des de fa anys, existeix una ruta escolar que connecta la urbanització de Cala en Porter amb Alaior. Aquest transport és utilitzat per alumnes de tots els centres d'Alaior menys el nostre.

Abans de les vacances de Setmana Santa, ens vam reunir amb el delegat d'Educació de Menorca per sol·licitar pel curs 2017- 2018 la possibilitat que els alumnes del nostre centre, residents a Cala en Porter, puguin utilitzar el transport escolar existent en aquesta ruta. La setmana passada vam rebre la resposta. Ens diu que la nostra sol·licitud no pot ser atesa. Arreu d'açò ens van sorgir alguns dubtes i preguntes a les quals no hi trobam respostes lògiques i no n'acabam d'entendre els motius. No tenen la mateixa consideració tots els estudiants? La Conselleria discrimina a uns alumnes? Per què no poden utilitzar el transport els nostres alumnes? No hi hauria d'haver igualtat d'oportunitats per a tots?...

Volem remarcar el fet que no vam demanar crear una nova ruta escolar, sinó utilitzar-ne una que ja existeix i en la qual, ens consta, es podrien afegir els nostres alumnes sense problemes de places. Per tant, no suposaria augmentar el cost d'aquesta ruta per part de la Conselleria, sinó optimitzar el servei i recursos destinats a aquesta ruta en particular.

A més, volem fer present que des de fa uns cursos, són vàries les famílies que ens demanen aquest servei. De fet, aquest curs hem tingut 6 famílies noves que ens han demanat per aquest transport i hi hem d'afegir les que ja tenim matriculades al centre. Hem de tenir en compte que, per motius laborals, no totes les famílies poden compaginar horaris per dur cada dia els seus fills a l'escola. No poder utilitzar aquest autobús escolar pot afectar a la presa de decisions de les famílies a l'hora d'elegir centre i, en conseqüència, afectar el número d'alumnes matriculats a la nostra escola. Aquest fet ens deixa en una situació de desavantatge respecte d'altres escoles del municipi. Fet que ens pot perjudicar greument, ja que per una escola petita com la nostra 4, 5 o 6 famílies més o manco, és un número d'alumnes prou significatiu.

En aquest sentit, esperem que se'ns escolti i que la Conselleria reconsideri la seva negativa i permeti els nostres alumnes utilitzar el transport que utilitzen la resta d'alumnes del poble.