De rebot

Una greu responsabilitat

|

Valorar:

A finals dels anys 60, coincidint amb l'assentament d'una important onada immigratòria i arran d'unes opinions al diari Menorca sobre «els forasters», l'equip de la parròquia del Carme, de Maó, es va posicionar per l' acollida dels «nous menorquins» i, a més, va convidar Paco Candel un cap de setmana a l'illa per parlar-ne directament. Recordem que Candel havia un escrit un llibre fonamental sobre aquesta temàtica, «Els altres catalans» (1964). Venien a la nostra terra, deia, per arrelar-hi («n'absorbeixen la saba i hi deixaran la llavor»). I així ha estat en la immensa majoria de casos. No van venir a combatre la cultura del país ni a desfigurar-la; ans al contrari, exercint el seu dret a guanyar-se una vida digna, que la injustícia secular no els permetia obtenir a la seua terra, han contribuït a la construcció del futur de la nostra societat. En general, aquesta generació, s'ha integrat aquí sense imposicions. Tots som uns en la convivència. Podrem dir el mateix de la potent allau immigratòria de les darreres dècades? Els vents que avui bufen del Consolat de Mar i La Moncloa, més tost, semblen emprar els nouvinguts com a quinta columna per trencar la cohesió social i cultural del nostre país.