Època de muda

Estacionalitzant

|

Valorar:

L'any passat hi va tornar haver més de 200.000 persones a Menorca, en un mateix dia del mes d'agost. Fa més de 20 anys que es parla de desestacionalitzar l'activitat turística, però la crua realitat és que cada vegada és més estacional. I les polítiques que podrien combatre aquesta dinàmica són encara tan tímides, que pràcticament es desconeixen.

El sol-i-platja no és només el producte estrella perquè sempre ho ha estat, sinó perquè tot l'entremat econòmic que hi ha darrere fa que les polítiques turístiques institucionals acabin destinant quasi tots els recursos a perpetuar el mateix model. I així anam. Acumulant de cada vegada més turistes a l'agost.

I és que és molt gran la temptació de continuar usant els indicadors de sempre. La proclama que es repeteix és que, si han vingut més turistes, vol dir que la temporada ha anat bé. Les institucions i la premsa solen projectar aquest missatge constantment, de tal manera que és difícil fer avançar la capacitat social de reflexió sobre el tema.

És com si un pagès queda content perquè ven centenars de lletugues o milers de litres de llet i no es preocupa de saber quan li costen de produir ni quin benefici en treu de cada unitat. Els turistes són un negoci -el principal negoci de l'Illa en aquests moments- i dur-los aquí té un cost de producció important. Perquè mantenir carreteres, enllumenat, depuradores, abastiment d'aigua, neteja de platges, recollida i tractament de residus urbans, etc, representa un costos molt alts, que van en gran manera en proporció a la gent que hi ha a l'Illa.

Convé saber quina rendibilitat final dona cada tipus de turisme. És clar que això requereix d'indicadors un poc més complexos, que no es porten en una societat de missatges simplificats com l'actual. Segurament que el debat públic seguirà sent si han vingut més turistes, més creuers o més avions, però estaria bé que, als despatxos on es prenen decisions clau, es treballés amb altres paràmetres més ajustats a la realitat.

Probablement, si feim una enquesta al carrer, tothom estarà d'acord amb la necessitat de desestacionalitzar. Per descomptat que hi estaran d'acord totes les formacions polítiques que es presenten a les pròxims eleccions. La pregunta és, si tothom hi està d'acord, per què s'actua tan poc?

Com és que només es pot sentir música al carrer el mes d'agost? No hi ha estudiants perfectament preparats, o artistes de carrer que es poden seleccionar en base a la seva qualitat, que podrien nodrir un programa durant tot l'any, amb un pressupost assequible?

Per què no s'ha resolt encara la possibilitat de pernoctar a les cases de lloc properes al camí de Cavalls? És una demanda que existeix per part de la gent que voldria fer uns dies d'itinerari en primavera, hivern o tardor.

Seria molt difícil organitzar una excursió setmanal dedicada a varis temes? Una setmana passeig de natura, la següent d'itineraris literaris, una tercera de senderisme històric, una altra d'arqueologia... El GOB va mantenir una oferta d'excursions mensuals durant vuit anys de manera ininterrompuda. No es una oferta gens cara, serviria tant per a residents com per a visitants i permetria trobar activitats durant tota la temporada no estival.

I no es podria preparar un programa de formació, tipus UIMIR, dedicat a cursos d'innovacions que s'estan aplicant a Menorca, per atreure, durant tota la temporada baixa, gent que vulgui combinar coneixement i vacances?

Vists els resultats obtinguts fins ara, potser caldria no només canviar el discurs sinó també les accions en política turística. I no es tracta de desvirtuar Menorca per a convertir-la en un parc temàtic, sinó de fer una aposta per impulsar una economia que no consumeixi territori, que no requereixi de grans inversions, que aprofiti allò que ja tenim.

Serà difícil desestacionalitzar si continuam fent propaganda dirigida als mesos de juliol i agost. Si només es dóna suport a les activitats que es fan quan els turistes ja són aquí de manera massiva. Si desmantellam les poques iniciatives que es projecten per fora de temporada. Si continuam decidint en base a indicadors insuficients. Ja ho diu la saviesa antiga: si sembres patates, no esperis collir bastanagues.

Les coses noves sonen estranyes i de vegades cal aguantar els primers embats. Als que van aconseguir mantenir platges verges els van acusar d'anar contra l'economia. Els excursionistes que van recuperar el camí de Cavalls van passar per radicals. Així és la cosa.

Si no sortim del solc, seguirem sumant turistes a l'agost però amb un treball cada vegada més curt i precari. Això sí, alguns seguiran dient que ha anat molt bé perquè han vingut més turistes que l'any passat.