Cartas del lector

Senyors del PP, acabin el pla i cerquin els recursos!

|

Valorar:

A rel de la denúncia de l'alarmant situació en què es troba el Pla d'Autoprotecció de les festes de Sant Joan a només dos mesos de celebrar-se, l'alcalde de Ciutadella, en comptes d'assumir la responsabilitat que li correspon, no se li acut altra cosa que criticar l'oposició.

Moltes són les propostes que ha fet l'oposició amb l'objectiu final d'aconseguir unes festes de Sant Joan segures. Els representants del PSOE han assistit a totes les reunions de la comissió i jo mateixa, a les que també he participat, he posat damunt la taula la necessitat de tenir un Pla d'Autoprotecció ajustat a la realitat i sobretot poder dispondre dels recursos necessaris, materials i humans, per dur-lo a terme (si té dubtes Sr. Sampol ho comprovi a les actes de les diferents reunions). Tot i això, el ritme de les reunions ha estat lent i se'n han celebrat poques i quasi totes sense els tècnics municipals (que són els que al final han de donar el vist-i-plau al Pla). S'ha demanat documentació que no se'ns ha aportat. No s'ha entregat cap estudi econòmic, ni s'ha creat el càrrec de coordinador de festes com ens havíen dit, ni tampoc s'han celebrat les jornades de participació ciutadana. A dia d'avui, no sabem ni els efectius policials ni els voluntaris amb que comptarem per les festes. I a més de que el Pla d'autoprotecció se'ns va entregar amb dos mesos de retard, encara s'ha de modificar perquè no compleix amb els requisits de la Direcció General d'Emergències.

Davant aquesta situació, i preocupats per si al final es garantirà la seguretat a n'aquest Sant Joan, la nostra obligació com a oposició és denunciar-ho per veure si d'una vegada fan el que els correspon, per açò van ser elegits.

I, encara que només els quedin dos mesos en el càrrec, facin un esforç per complir les seves obligacions. Vostès no gestionaran el funcionament de les festes però la seva responsabilitat és deixar les coses preparades perquè surtin bé, governi qui governi. Així és com se demostra que veritablement els importen les festes, no fent grans declaracions i acusant l'oposició quan els diu les coses clares.

Ja hem dit tot el que havíem de dir. Acabin el Pla d'una vegada, cerquin els recursos que el Pla els demana i acabin aquesta trista legislatura d'una manera digna.