Anatomia humana

Declarat desert el Premi Mateu Orfila

|

Valorar:

Lamento que el Premi d'investigació científica Mateu Orfila 2014 hagi estat declarat desert. Però estic segur que les noves autoritats sanitàries de Menorca faran feines per estimular l'esperit científic.

És necessari estimular la producció científica, l'estudi i la investigació a Menorca. Res d'això serà nou, perquè és prou sabut que la trajectòria científica de Menorca és ben interessant, ha estat important i cal que continuï per aquest camí.

«L'home, amb el seu treball, ha de guanyar-se el pa de cada dia, i ha de contribuir al progrés continu de les ciències i la tècnica, i sobretot a l'incessant elevació cultural i moral de la societat on viu en comunitat amb els seus germans.» Amb aquestes paraules comença l'encíclica «Laborem exercens», de 1981, de Joan Pau II.

Convocat pel Patronat Científic del Col·legi de Metges de les Illes Balears, aquest premi vol promoure la investigació sobre qualsevol branca de la medicina. Ha estat declarat desert perquè cap equip d'investigadors s'hi va presentar.

N'és requisit que el primer signant de la investigació i almenys la meitat de l'equip d'investigadors tinguin menys de deu anys d'exercici professional, i que estiguin col·legiats a les Illes Balears. És a dir, és un premi per a joves i per a professionals balears, però no exclusivament.

Aquests dos requisits indiquen que pot constituir-se un equip d'investigació en el qual hi hagi investigadors joves fent feines al costat d'investigadors no tan joves. I investigadors locals en connexió amb investigadors de fora de les Illes, sigui nacional o internacional.

El fet que el Premi hagi estat declarat desert perquè ningú va apuntar-s'hi em fa pensar que no hi ha hagut prou divulgació de la convocatòria perquè, en cas contrari, segurament hi hauria hagut prou participació. La decadència del servei públic de salut i la repercussió en la salut de les persones, que el paguen i per tant poden exigir-ne un nivell de qualitat, ja és un tema prou interessant d'investigació.

De fet, la Universitat del País Basc acaba de tancar una convocatòria per contractar un investigador per tal que faci feines de «investigación e intervención». L'objectiu n'és «describir las desigualdades sociales de acceso al sistema sanitario vasco e identificar los procesos de privatización y mercantilización de los sistemas sanitarios públicos».

És evident que volen saber què ha passat i què passa, i si ho volen saber d'aquesta manera científica i objectiva és perquè s'adonen que això que passa no es pot acceptar, i sobre tot perquè volen arguments incontestables.

També aquí cal saber què ha passat, per tal que no torni a passar. Cal mirar com eren les coses fa no gaire i com les deixen ara. I això no és política, sinó ciència objectiva i rigorosa, i els nou gestors de la sanitat n'han de prendre bona nota.

L'objectiu d'aquesta mena d'investigacions, alhora mèdiques i socials, és tenir bons arguments científics, i no tan sols una opinió o una versió subjectiva dels fets, per tal d'actuar en conseqüència. L'argument científic en la gestió sanitària és sense dubte l'únic argument vàlid. Si l'argument per a la gestió no té l'aval científic, objectiu i realista, la gestió no acaba tenint ni qualitat ni bons resultats, i això ha quedat últimament prou a la vista.

Ara, sabudes aquestes coses, insistiré a dir que estic segur que les noves autoritats sanitàries de Menorca faran feina ben fonamentada i transparent, i que miraran de promoure l'estudi, la ciència, la investigació del personal que hi tenen a càrrec, i fins i tot de les institucions culturals i educatives de Menorca.

D'aquesta manera, amb arguments basats en una realitat objectiva, científica, constatable, s'evitarà que la gestió sanitària sigui un joc d'interessos personals i partidistes.

bello.cat / jordibell@gmail.com