Fets quotidians

Massificats

| |

Valorar:

Aquesta setmana, estem com les sardines al barril. Concentrats en l'espai i en el temps. Si bé és molt difícil canviar la imatge de destinació de sol i platja, cal que les autoritats i el propi sector s'obliguin a un esforç d'imaginació i apostin per la diferenciació. Fem l'agost, però amb una activitat turística responsable d'una massificació que genera problemes en la gestió dels serveis. El consum de l'aigua i d'energia, els residus o d'altres aspectes ambientals fan necessària la implementació d'estratègies per canviar el model. Miris cap a on miris, els visitants són una foto tòpica i estereotipada, que no té a veure amb un entorn paisatgístic de qualitat. Els darrers anys, només havíem proposat fer créixer les infraestructures, pensant que amb una carretera més gran, un dic que permetés l'arribada de més creuers, la construcció d'aparcaments o camps de golf es resoldrien les dificultats del sector i es produiria un augment del benestar econòmic. Quotidianament, no és així.

L'atreviment de tancar el pàrquing il·legal de Cala en Turqueta, el seny de la batllessa de Ciutadella negant una inversió milionària que té uns solapaments clars amb el port de Maó, l'anunci d'un impost d'allotjament que s'hauria de planificar seriosament... Són petites passes d'un nou camí, la recerca de la qualitat amb menys pressió urbana i humana. Les petjades donen sentit al camí escollit i convé que es vagin trobant les unes amb les altres.