Anatomia humana

Desertes les tres places de pediatria

|

Valorar:

Quatre places de pediatria han estat convocades per a Menorca. Hi ha tres candidats per a la plaça convocada per a l'hospital, però no hi ha hagut candidats per a les places de Canal Salat.

Aquesta situació no és única: similar és a Eivissa. I és un argument per entendre que, tal com és a la majoria dels països europeus, no és obligat que l'assistència primària de pediatria sigui feina exclusiva del pediatre titulat.

El passat 12 de novembre, el BOIB (Butlletí Oficial de les Illes Balears) publicava dues convocatòries per cobrir places de pediatria a Menorca. Una oferia una plaça de pediatria per a l'hospital Mateu Orfila, i l'altra oferia tres places de pediatria d'assistència primària per a Canal Salat.

Totes dues són convocades pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears, i ofereixen la condició laboral de personal estatutari temporal. És a dir, són convocatòries ben interessants i de llarga durada, amb perspectives engrescadores i que no depenen directament de l'Àrea de Salut de Menorca.

I el 25 de febrer es comunica oficialment que hi ha tres candidats per a la plaça de l'hospital, però que no hi ha candidats per a les tres places de Canal Salat. Hem d'admetre que cap de les dues convocatòries va tenir gaire divulgació entre el col·lectiu de metges d'Espanya.

Es pot pensar que hi hauria hagut candidats per a Canal Salat si la convocatòria hagués tingut prou divulgació. La direcció de Canal Salat i la gerència de l'Àrea de Salut de Menorca haurien d'haver publicat un avís al ueb del Col·legi de Metges i al de l'Associació Espanyola de Pediatria, però no ho van fer, i això és desídia.

La poca divulgació de la convocatòria, però, no sembla causa única per a la manca de candidats, perquè poc abans havia passat el mateix a Eivissa. El dia 1/8/15, el BOIB publica convocatòria per cobrir una plaça d'assistència primària de pediatria a Eivissa, i només es va presentar un candidat, que va quedar exclòs perquè no presentava la documentació requerida.

El 12/9/15 es publica la convocatòria per a una plaça de pediatria per a l'hospital d'Eivissa, i van presentar-se dos candidats. I el 5/12/15 s'hi publica la convocatòria per cobrir una plaça de pediatria a l'hospital de Formentera, i va haver-hi dos candidats, un dels quals va quedar exclòs per falta de documentació.

Ara es pot veure que l'atractiu, per a pediatres, és més o menys igual si és Menorca o si és Eivissa, i que l'assistència primària de pediatria, en les dues illes, presenta una manca equivalent de candidats. Aquestes tres esmentades convocatòries per a Eivissa van tenir més divulgació.

Amb una certa freqüència hi ha comparacions relatives a la sanitat de Menorca i Eivissa, tot dient que Eivissa és millor. Quant a l'èxit del resultat de les convocatòries de pediatria, prou a la vista està que no és millor, i fins i tot sembla que l'hospital de Menorca és més atractiu que el d'Eivissa.

Cap candidat per a Canal Salat és un fet que obliga a reflexionar, i a actuar en conseqüència. D'una banda, cal considerar, en atenció a la feina que haurà de desenvolupar, si no són excessius els requisits que li demanen al candidat (però la degana de la Facultat de Medicina de les Illes Balears no és ni metge: és psicòlega).

I de l'altra banda, cal tenir present que (segons confirma l'informe «Encuesta sobre la situación del médico de Atención Primaria en España en 2015», de la Organización Médica Colegial), el 25% de les places d'assistència primària de pediatria, del conjunt espanyol, estan cobertes per metges prou competents en pediatria però sense títol d'especialista, i prou bé que se'n surten, pacients i metges.

És hora d'acceptar de bon grat una realitat: tot i que hi ha problemes, la voluntat personal del paciente i la voluntat professional del metge aconsegueixen de solucionar-los, i fan que el resultat final sigui prou bo.


bello.cat / jordibell@gmail.com