Xubec

11.119 quilòmetres

| |

Valorar:

La paret seca és un signe distintiu del nostre paisatge del que tots estem orgullosos i ja he trobat la dada que buscava. Aquests son els quilòmetres que tenim a Menorca. La xifra l'he trobat gràcies a la informació publicada al Portal Cartogràfic del IDE Menorca (Infraestructura de Dades Espacials), un organisme del Consell insular que permet accedir gratuïtament a consultar mapes i dades  territorials. La veritat és que m'ha semblat com un tresor tota la quantitat de coses que hom hi pot arribar a cercar en aquesta mena de google maps a la menorquina. Com ells mateixos afirmen, la precisió de la resposta en la dada dels metres de paret seca depèn sempre de la qualitat de la informació i sempre pot haver-ne d'amagada entre vegetació que no s'ha pogut visualitzar a les fotografies. De fet, ho qualifiquen de subestimació perquè l'Obsam i d'altres autors parlen de més metres però per mi, és més que suficient (en algun lloc he arribat a llegir 70.000 quilòmetres, xifra que em sembla exagerada)..

Sempre he dit que publicitàriament, podríem emprar-ho per dir que tenim més kilòmetres de paret seca que la Gran Muralla Xinesa. Bé ho fem amb el port de Maó quan diem que és el més gran del Mediterrani, no? Amb les darreres comprovacions que s'havien fet de la imponent muralla, la mesura estava amb 8.851,8 quilòmetres de llarg. Per cert, l'IDE també diu que si prenguéssim com a valor 70 euros el cost de fer-ne un metro, parlaríem d'un patrimoni de 778 milions d'euros. Això és com tenir terra a l'Havana però d'il·lusions, també es pot viure.