Anatomia humana

Un aniversari i una polèmica

|

Valorar:

Avui fa 84 anys qui de manera oficial va descobrir el virus de la sida: Luc Montagnier.

A l'hospital Bichat de París ja sospitaven en 1982 que la causa de la malaltia era un retrovirus, i per això van consultar el Departament de Virologia de l'Institut Pasteur, on ja tenien experiència amb retrovirus.

Luc Montagnier, amb 50 anys, era el director del Departament (segons Wikipèdia en francès) o supervisor administratiu (Wikipèdia en anglès). Hi feien feina, entre d'altres, Françoise Barré-Sinoussi (35 anys), amb càrrec d'investigadora, i Jean-Claude Chermann (43), que, segons la versió en anglès, era de fet qui feia de cap del Departament.

La malaltia que volien estudiar a l'hospital era llavors coneguda als mitjans de comunicació amb les sigles GRID, per gay-related immune deficiency (immunodeficiència relacionada amb la homosexualitat) o simplement gay cancer, tot i que partir de 1981 la ciència ja en deia aids, és a dir, sida.

Van identificar el nou retrovirus, però no tenien certesa que fos la causa de la malaltia. Aquesta extraordinària descoberta la van publicar a la revista «Science». L'article, de 3 pàgines i mitja, està signat per 12 autors, l'últim dels quals és Montagnier. El primer autor (autora) és F. Barré-Sinoussi i el segon és J. C. Chermann. L'article es va publicar el 20 de maig de 1983, però està datat el 13 d'abril del mateix any.

Un any després, el 19 d'abril de 1984, la mateixa revista «Science» acceptava publicar un article que seria polèmic: un equip d'investigadors del National Cancer Institute, als Estats Units, feia pública la descoberta d'un retrovirus com a possible causa del sida. L'article, també de 3 pàgines i mitja, està signat per 3 autors, l'últim dels quals és Robert Gallo, que llavors tenia 47 anys. Es va publicar el 4 de maig de 1984, però l'article està datat el 30 de març del mateix any.

Ara, qui va descobrir realment el virus del sida: Montagnier o Gallo? Durant un bon temps, aquesta polèmica, sense cap utilitat científica però plena d'interessos personals, va fer córrer molta tinta, fins que la ciència va esbrinar que el virus que Gallo havia estudiat procedia en realitat del laboratori de l'Institut Pasteur (que li havien enviat) i que por tant el descobridor del virus del sida és Montagnier.

És possible, però, que cap dels en dos sigui el descobridor, almenys de manera directa. A la literatura científica de vegades hi ha el mal costum d'incloure el nom del cap del departament a la llista d'autors d'un article, en l'última posició, i només per cortesia (o per obligació), perquè s'entén que aquest últim autor tan sols ha fet feines de supervisió o de direcció.

I ja se sap que el primer autor, o més aviat els primers, són realment les persones que van fer la feina. Amb aquest argument es pot pensar que ni Montagnier ni Gallo van fer la descoberta, sinó que la van fer els membres de l'equip d'investigadors sobre el qual tenien responsabilitat jeràrquica, científica o administrativa.

Descobridor o no, el cas és que Montagnier va rebre el Premi Nobel de Medicina en 2008. El va rebre amb F. Barré-Sinoussi, investigadora de l'equip i primera autora de l'article en qüestió. En canvi, de manera sorprenent, J. C. Chermann no el va rebre (Gallo, tampoc).

Aquell Nobel de Medicina del 2008 també seria compartit amb l'alemany Harald zur Hausen, que va descobrir que el virus del papil·loma causa càncer de coll uterí.

A casa nostra, Montagnier i Gallo van rebre junts el premi Príncep d'Astúries de l'any 2000. Tot que ja se sabia des del 1993 que Gallo no era el descobridor del virus, l'acta del jurat diu que «ambos científicos llevaron a cabo el descubrimiento del virus de la Inmunodeficiencia humana tipo 1 o virus del Sida». Ni F. Barré-Sinoussi ni J. C. Chermann no van rebre aquest premi.

bello.cat / jordibell@gmail.com