Anatomia humana

Borsa per a metges de família

|

Valorar:

Dotze dies fa que el Butlletí Oficial de les Illes Balears publicava la resolució oficial per tal de constituir una borsa de feina per a metges i metgesses de família. És una bona notícia.

Publicada el divendres 4 de febrer al BOIB i el dimarts 7 al ueb del Col·legi de Metges de les Illes Balears, aquesta resolució del Servei de Salut és un mecanisme administratiu que permetria contractar, fàcil i ràpid, el metge de familia que estigui a la borsa, i que estigui disponible.

Per tant, cal que en aquesta borsa hi hagi el major nombre de metges possible, i per assolir aquest objectiu cal donar-li la màxima difusió possible.

Prou sabem que un metge de família pot fer de metge de família a l'hospital o a l'ambulatori. També sabem que pot fer de pediatre a l'ambulatori, si vol, i si és prou solvent i experimentat en pediatria, perquè ja se sap que no hi ha a Balears, ni a Espanya, prou pediatres per cobrir totes les places de pediatria.

D'aquesta manera, dic jo, pediatres amb formació reglada de pediatria haurien de fer feines a l'hospital, i els metges de familia haurien de fer la pediatria d'ambulatori, tant a la pública com a la privada.

La resolució per aquesta borsa de feina permet que el candidat determini on vol treballar, si vol un contracte de llarga o de curta durada, i si la seva disponibilitat és immediata. La borsa no té prevista una data de tancament, romandrà oberta, però trobo que hi ha pressa.

Metges i metgesses inscrits en aquesta borsa seran baremats segons els mèrits habituals, i en especial segons l'experiència que tinguin per haver treballat, o estar treballant a la sanitat pública, sigui balear o de la resta d'Espanya. El català no és aquí un requisit sinó un mèrit.

És una bona oportunitat per a metges, i per ambulatoris i hospitals que miren de contractar personal, i és també una bona oportunitat per captar professionals de més enllà de les fronteres insulars.

Per tal que sigui realment una bona oportunitat, cal que aquesta borsa tingui prou difusió, sobre tot més enllà de les fronteres insulars.

Hem de suposar que pot haver-hi metges de família a l'Espanya peninsular que acceptarien de bon grat una feina insular si les condicions laborals fossin prou interessants i si hi hagués possibilitat de desenvolupament professional i personal.

L'autoritat, per tant, ha de vetllar perquè aquesta oferta arribi als possibles candidats. I la comunitat ha de romandre alerta per assegurar-se que els arriba.

D'una altra banda, també ha de romandre alerta fins veure concretada la convocatòria de places sanitàries que es va anunciar el passat 27 de gener.

En efecte, el Consell de Govern accepta l'acord amb la Mesa Sectorial de Sanitat segons el qual, durant el 2017, s'han de convocar 612 places per al sector sanitari de les Illes Balears.

També és una bona notícia. Però cal dir que aquestes places són només una fracció petita del total que caldria convocar, però els populars no permeten de convocar-ne més. També s'ha de dir que només la meitat en són places de torn lliure, i la resta són de promoció interna.

La convocatòria inclou 198 places per infermeria i 124 per a auxiliars d'infermeria, 82 per a metges de família, 40 per a metges d'Urgències, i tan sols 20 places per a pediatria. També n'hi ha per administratius.

És un anunci important, però això no obstant va rebre pobra atenció a la premsa. Cal insistir: si una convocatòria o la crida per integrar-se en una borsa de feina no rep prou difusió, si no arriba als possibles interessats, tot pot quedar, una altra vegada, en un no res.


bello.cat / jordibell@gmail.com