Terra de Vent

Oportunitat pel medi ambient

|

Valorar:

Després de molts anys de gairebé paràlisi en el desenvolupament d'iniciatives que millorin la conservació del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic ara hi ha alguns projectes en marxa que obren noves perspectives, tot i que no hi ha un sol projecte que neixi i creixi sense polèmica.

L'entrada en funcionament de la dessaladora permetrà millorar l'estat de l'aqüífer a una zona amb problemes importants de salinització. Hi ha gent que pensa que mai s'havia d'haver construït perquè s'haurà de pagar l'aigua un poc més cara (27 %) a Ciutadella, quan a altres municipis ja és superior.

El parc fotovoltaic de Son Salomó és una iniciativa privada que també ha d'ajudar a reduir les emissions i avançar de manera important en les energies renovables, quan encara estem al voltant del 2% de la producció. L'oposició perquè afecta el paisatge de Punta Nati ha de ser escoltada, perquè la cultura de la pedra en sec arribarà a ser patrimoni de la humanitat, tot i que ha de ser compatible amb el parc solar.

La central d'Endesa ha de funcionar amb gas, com energia de transició. Aquesta inversió està més que justificada i el Govern de l'Estat no s'hi hauria de posar en contra. L'argument de la repercussió del cost no té sentit per Menorca, que ha pagat sempre el dèficit del tren i mai ha rebut cap compensació. Menorca necessita tenir autonomia energètica i la central és necessària. No es pot tancar però sí que s'ha de transformar per contaminar menys i no ser un factor de risc.

Els molins de Milà, amb la meitat sense funcionar des de fa mesos, s'haurien d'ampliar i que serveixi per produir més energia.

Si els resultats fins ara de projectes favorables al medi ambient han estat minsos és perquè realment no ha existit una ambició clara per donar valor a la reserva de la biosfera.

Ara el PI torna a presentar la idea del tren entre Maó i Ciutadella. No es podria fer viable?