Anatomia humana

Més metges i més pediatres

|

Valorar:

Metges en general i pediatres en particular continuen que són focus d'atenció, i se'n parla, i vet aquí que ara hi puc aportar més dades, noves i objectives.

Dijous 24/05/18 deia aquí que a Menorca hi ha 203 metges fent feines per a l'IB-Salut. Si els habitants empadronats a Menorca són 94.190 (01/07/17), hi ha per tant un metge de la sanitat pública per cada 464 habitants.

Ara, ben amables, la seu menorquina del Col·legi de Metges de les Illes Balears m'informa que el 31/12/17 hi havia 388 metges col·legiats a Menorca. Per tant, es pot afirmar que, a la pública i a la privada, en total a Menorca hi ha un metge per cada 243 habitants.

Segons dades de l'últim informe de la Comissió Europea sobre la salut dels països europeus (2017), a Espanya hi ha un metge per cada 263 habitants. La mitjana europea és de un metge per cada 278 habitants.

En veure aquestes xifres, és evident que a Menorca hi ha més metges que la mitjana espanyola, i fins i tot que la mitjana europea. No es pot dir, per tant, que aquí no n'hi ha prou, de metges.

EN RELACIÓ als pediatres, ara se sap amb precisió que el 25,25 per cent de les places de pediatria d'assistència primària de tot Espanya estan ocupades per un metge quasi pediatre (és a dir, un metge prou solvent en pediatria d'ambulatori però sense el títol oficial de pediatre).

Aquesta informació correspon al 2018, i es va presentar durant el Congrés de l'Associació Espanyola de Pediatria que s'acaba de fer a Saragossa (07 al 09/06).

La qüestió de la falta de pediatres titulats és per tant una qüestió que afecta tot el país, encara que en algunes Comunitats més que en d'altres. A les Illes Balears, per exemple, gairebé la meitat (48,97 per cent) de les places de pediatria estan a càrrec d'un quasi pediatre. Aquesta proporció és la més alta d'Espanya.

L'altre extrem és a La Rioja, Saragossa, Valladolid i Zamora, on teòricament totes les places de pediatria d'ambulatori estan a càrrec d'un pediatre titulat. Ara, ¿es pot dir que la salut dels infants d'aquestes Comunitats és millor que la salut dels fiets de Balears? És evident que no.

Al conjunt de Catalunya, el 28,34 per cent de les places de pediatria estan a càrrec d'un quasi pediatre. Si es mira per província, però, s'hi veu que a Barcelona la proporció és del 26 per cent mentre que a Girona és del 42 per cent. Ara, ¿es pot dir que la salut dels fiets de Barcelona és millor que la salut dels fiets de Girona?

Ara, a les Illes Balears s'acaben de convocar nombroses places d'ambulatori, tant per a pediatres com per a metges de família.

Aquesta convocatòria, com d'altres, s'ha fet amb tanta discreció mediàtica que sembla que la voluntat no és que molts candidats potencials en tingui notícia. Sembla més aviat que vol passar desapercebuda per tal que no n'hi vinguin gaires. Encara és obert el termini per presentar sol·licitud.

QUANT AL CATALÀ, la convocatòria diu que «es necesario acreditar conocimientos de catalán del nivel B1. No obstante, si el aspirante no cumple este requisito, igualmente se admitirá su solicitud; pero si resulta adjudicatario de una plaza, quedará obligado a obtenerlo y acreditarlo en el plazo de dos años a contar desde la fecha de ocupación de la plaza».

La convocatòria és benvinguda, i és necessària, tant per atraure professionals a les Illes com per millorar la situació laboral d'alguns dels que ja hi són. Però no se'n pot esperar gaire cosa.

Poca difusió mediàtica, el català com a exigència i expressat en termes poc amables, cap oferiment d'ajuda per trobar habitatge, cap consideració especial envers Menorca, on les places són de més difícil cobertura, etc.

Tal vegada quedaran places buides per falta de candidats. A més, l'exigència curricular és inflexible. Per tant, cal considerar molt bé el que hi ha, perquè a la vista està que és molt bo.