Rallant en pla

SOS Menorca

| |

Valorar:

La setmana passada, després d’haver estat prop de tres dies sense llum —com 38.000 menorquins més—, i omplir sa casa d’espelmes com a s’Edat Mitja, vaig veure rodar un missatge que va acabar amb sa meua paciència. Com diuen en castellà, la gota que colmó el vaso. El reproduesc: «Avui ha quedat clar que Menorca és un territori oblidat per l’Administració central. Amb un transport aeri deficient i clarament insuficient i ara també sense subministrament elèctric per mor d’una greu manca de planificació i d’inversió a la nostra illa. #Aillats. Volem solucions immediates!!! Passa-ho».

Lo que ha quedat clar és que Menorca és una illa olvidada pes seus governants locals, uns polítics victimistes que des de 2016 no han mogut un dit per reparar es cable elèctric amb Mallorca que haguera evitat deixar sense llum a més de mitja illa, a moltes famílies, geriàtrics, hospitals, empreses, negocis que ara calculen ses pèrdues que seran millonàries. Però no. És més important per Menorca despilfarrar es millons d’euros de s’erari públic en imposar es català, expulsar professionals sanitaris, perseguir es lloguer turístic i ofegar sa classe mitja i autònoms fregint-mos a imposts.

Ha quedat clar que Menorca té uns governants amb sa cara més dura que es ciment, que no són capaços d’assumir responsabilitats com a màxims responsables que són de s’interès general de sa nostra illa, que només tenen doblers per lo que els interessa i que sempre cerquen sa culpa de tots es mals de Menorca a Mallorca o a Madrid. Uns governants que no han estat capaços de fer autocrítica amb cap de sa col·lecció de pífies que hem hagut de patir es menorquins aquesta legislatura, fruit de sa seua pèssima gestió.

Estic convençut que amb sa millonada que replega es Govern amb s’ecoestafa, si li sumam sa millonada gastada en imposar es català i en subvencions a entitats pancatalanistes i medis de comunicació afins, o es 53 millons que diu es Consell que rebrà pes 25 aniversari de sa Reserva de Biosfera... qualque cosa s’haguera pogut fer per reparar es cable elèctric, no? ¿Què punyetes hem de celebrar a les fosques?

Ja està bé de gemegar i fer-se sa víctima. Si s’infinita llista de polítics i assessors des Govern balear, Consell insular i des vuit ajuntaments que tenim a una illa on no arribam an es 100.000 habitants no mos serveixen per solventar una prioritat per Menorca com es cable elèctric, ¿de què mos serveix tota aquesta gent? ¿Què esperava en Marc Pons, que ensoldemà de rompre’s es cable a Madrid agafarien es primer avió per venir a arranjar-lo?

Fa dues setmanes vaig escriure que Menorca és una selva, i que sa tragèdia de Sant Llorenç des Cardassar mos haguera pogut passar aquí. Però com que (per sort) no va passar, ningú des Govern, ni des Consell, ni cap ajuntament s’ha preocupat per fer nets es torrents, síquies i canals que tenim plens de sunya i on és impossible que passi s’aigua. Es resultat? quatre torrents desbordats des des Mercadal fins a Mahó (Son Parc, Camí de Tramuntana, Es Plans-Son Bou i Camí de Sant Joan des Vergers), inundacions a tota Menorca, també a cases i comerços, accessos i carreteres tallades amb dos cotxos atrapats dins s’aigua, entre d’altres incidents. ¿És culpa de Madrid també que es torrents de Menorca estiguin carregats de mates, carritxs, canyes més grosses que una persona o inclús de sivines que impedeixen es pas de s’aigua?

Ara mos diu en Marc Pons que es Ministeri ha declarat sa reparació des cable elèctric d’Utilitat Pública. Quan ja mos han deixat tres dies sense llum. Antes, antes, va dir en Canyot. Com diu es Cercle d’Economia és absolutament inadmissible i es menorquins mereixem una explicació clara de perquè ha passat açò en ple segle XXI. ¿Per què no van fer res Govern ni Consell per exigir a Madrid, dia i nit, sa reparació immediata des cable? I en cas que sa reparació no fos possible, ¿per què no van sol·licitar es grups electrògens a Ciutadella davant sa nostra vulnerabilitat energètica?

Podem seguir culpant an el PP, a Mallorca, a Madrid o an en Franco de tots es nostros mals. Però sa realitat és que es responsables de governar a ca nostra som noltros. Es polítics menorquins són es qui han de vetlar pes bé de Menorca. Es qui han de sebre destriar lo que és prioritari de lo que no. I si no són capaços de fer-ho, que dimitesquin. És hora d’assumir responsabilitats. SOS Menorca, ja no podem aguantar Més.