Rallant en pla

Qui vulgui TV3 que se la pagui

| |

Valorar:

Fa dues setmanes mos n’entemíem a través del MENORCA «Es Diari» que IB3 i TV3 acordaven sa creació d’un canal conjunt de televisió digital denominat Bon dia TV. Una notícia que ha estat rebuda amb sorpresa, sobretot si reparam en què IB3 està sembrant es pitjors indicadors d’audiència d’ençà que Andreu Manresa n’és director general. Concretament, s’informe intern encarregat per sa direcció d’IB3 a IBES confirmava que es darrers dos anys sa cadena autonòmica ha perdut més d’un 26 per cent des seus espectadors, coincidint amb s’entrada de sa nova direcció col·locada pes Govern de Francina Armengol i es seus socis podemites i nacionalistes. Afinant es tir, IB3 ha passat de 256.673 espectadors amb contacte diari es desembre de 2015 a només 189.304 es març d’enguany, marcant una caiguda en picat que es tradueix en sa pèrdua de 67.369 seguidors. Per més inri, ses dades de Kantar Media, es medidor oficial d’audiències televisives a Espanya confirmaven que es maig d’enguany s’audiència d’IB3 va ser de s’1,8 per cent. Sa pitjor de totes ses televisions autonòmiques des país.

Vagi per endavant es meu respecte pes professionals que hi fan feina i pes bon tractament que sempre he rebut per part d’IB3 tant a Menorca com a Mallorca. No es mereixen pagar es plats remputs d’una direcció fanatisada que està enfonsant sa cadena. Però sembla que en Manresa, enfora de cercar solucions per aquesta pèssima audiència que faria tremolar a qualsevol televisió privada, es permet es luxe d’obrir nous canals digitals. Segons es dos organismes públics, Bon dia TV vol promoure «l’intercanvi cultural entre les dues comunitats amb continguts propis d’IB3 i TV3 i pretén establir sinergies amb les televisions dels territoris més propers, amb qui comparteixen història, llengua i cultura».

Veuria amb bons ulls sa col·laboració entre radiotelevisions des territoris que xerren sa llengua d’oc, com Balears i Catalunya, sempre i quan aquesta col·laboració tengués en compte tot es domini lingüístic occitano-romànic (Balears, Catalunya, València, Occitània, part d’Aragó, Alguer, Mònaco i part d’Itàlia) i no només una part d’aquest (Balears i Catalunya). Fet que suposa practicar es secessionisme lingüístic per part de TV3 i IB3 Televisió. Ja sabeu allò de divide y vencerás.

Per altra banda, entenc que aquest canal digital entre territoris llenguadocians que compartim llengua i cultura hauria de servir per difondre ses diferents varietats lingüístiques des diasistema occitano-romànic (balear, català, valencià, occità, aragonès oriental, alguerès...). Fet que, d’entrada, IB3 incompleix ja que es va crear per promoure sa llengua de ses Balears emperò, enfora de fomentar ses modalitats insulars a sa seua programació, produeix exclusivament en català estàndar de Barcelona.

Si segons Andreu Manresa aquest nou canal digital és pes ciutadans des territoris on se diu «bon dia», ¿per què IB3 i TV3 exclouen a València i Occitània? O inclús Galícia, Portugal i Brasil, on també en sa llengua gallega i portuguesa diuen bon dia en ses formes «bom dia» i «bo día». Quines coses!

No sabem si és s’ignorància o sa mala fe sa que mouen a Manresa a firmar convenis de col·laboració amb sa televisió pública d’una comunitat autònoma que es troba immersa en un pols a s’Estat i a sa democràcia espanyola. Però en qualsevol cas, està clar que es director general d’IB3 mos pren es pèl an es ciutadans balears amb s’excusa d’una «cultura compartida» per entregar-se an es pancatalanisme de TV3.

IB3 hauria d’explicar an es balears d’on surten es doblers per crear aquesta televisió des «països catalans» amb TV3, i que demostri si realment es tracta d’una iniciativa cultural i no política, per exemple, convidant a participar an es nostros germans de llengua des sud de França (Occitània). De lo contrari, quedarà clar que haurà estat una jugada més des director d’una televisió pública que pagam tots es balears —40.000.000 euros anuals— però que es troba segrestada per sa minoria pancatalanista de sa que en forma part el senyor Manresa. És molt senzill, Andreu. Qui vulgui TV3 que se la pagui.