Rallant en pla

Es genocidi talaiòtic

| |

Valorar:

Diu López Obrador, descendent de càntabres i president de Mèxic, que Espanya hauria de demanar perdó per sa conquista d’Hernán Cortés. Pes qui no ho sapi, Cortés va conquistar Mèxic l’any 1521 amb s’ajuda de totes ses tribus indígenes (olmeques, xiximeques, zapoteques, maies, nasques, paraques, xavins, moixiques, tiahuanacs...) que estaven fartes de què ets assassins i caníbals de s’Imperi Azteca els perseguissin, mutilassin, devorassin i sacrificassin vius.

Posats a dir disbarats, propòs que es menorquins exigiguem a Itàlia que demani perdó per sa conquista de ses Balears a l’any 123 a. C. per Quint Cecili Metel, que va suposar es final des modo de vida i sa cultura talaiòtica dets habitants autòctons de Menorca. Un bon amic francès, descendent de mallorquins emigrats i retornats a Sóller, afegeix: jo esper un perdó des musulmans que van atacar, invadir i ocupar Espanya després de sa caiguda de s’Imperi Romà per raons religioses, imposant ses seues lleis i fent esclaus a molts d’espanyols.

Sa romanisació va dur a Menorca una llarga època de pau i prosperitat econòmica després de segles d’assalts, conquistes i massacres. Roma mos va dur un nou idioma, es llatí, gràcies an es que avui parlam es nostro polit menorquí, millores en s’agricultura i infraestructures (20 nous camins). En definitiva, sa conquista romana va suposar es canvi més important de s’història de ses Balears.

Emperò res, tu. Exigiguem a Roma que demani perdó pes genocidi des poble talaiòtic, tornem a ses coves amb es nostros taparrabos, penjem-nos ses bassetges altra vegada i ventem a pedrades a tothom qui gosi atracar-se a ses nostres costes. Ah! i es 17 de gener, Sant Antoni, res que celebrar, eh? Ben igual que es 12 d’octubre, no? Es Dia de sa Festa Nacional, també conegut com Dia de s’Hispanitat, Més per Menorca compartia lo següent en es seu Twitter: «Els menorquins no tenim res a celebrar el 12 d’octubre, no celebrarem cap genocidi!» de Jovent Republicà de Menorca, i aquests d’una tal PAM: «Dia 12 tenim cita: contra l’imperialisme, l’esclavisme i el racisme. Per la pluralitat cultural! 12 d’octubre, RES A CELEBRAR!!!». I un altre piulada d’aquest Jovent compartida per Més: «Un centenar de persones s’han concentrat avui amb la PAM a Maó contra el racisme i el feixisme! El 12 d’octubre ni dia de la raça ni dia de la hispanitat, no tenim res a celebrar!».

Molt bé idò, senyors del PSM. Ha quedat clar que vostès no tenen res a celebrar. Emperò es 17 de gener tampoc, eh? Ni se’ls hi passi pes cap celebrar sa reconquista cristiana i imperialista dels Reis de sa Corona d’Aragó, es descendents hispànics de s’Imperi Romà d’Occident. ¡Quins fatxots! Ah, i una altra coseta. Parlen vostès de feixisme en es segle XV (1492). Només informar-los que es feixisme és un moviment totalitari i antidemocràtic que neix de sa mà de Benito Mussolini i que se va escampar per Europa entre 1918 i 1939. És a dir, cinc segles més tard de lo que vostès diuen. Ja que hi som, voldria recordar-los es feixisme d’uns bons amics seus, Esquerra Republicana de Catalunya, amb sa memorable desfilada amb faramalla militar feta s’octubre de 1933 a Montjuïc, imitant ses camies negres des Fascio de Mussolini: ets homos uniformats amb camia i calçons curts d’excursionista, ses dones amb faldes fosques i llargues -heteropatriarcat.cat?-, tots saludant a Francesc Macià, Gassol i Dencàs, aquest darrer conegut com el Duce Català.

Per altra banda, veig que tenen vostès especial nostalgia per allò de El día de la raza que ja ningú diu a Espanya i que només recorden vostès. Només els hi voldria explicar una diferència de no res. Es Día de la raza el la va crear s’exministre espanyol Faustino Rodríguez-San Pedro en 1913 com a president de sa Unión Ibero-Americana per commemorar sa nova identitat cultural que va néixer de sa fusió entre es pobles indígenes d’Amèrica i es colonisadors espanyols. No sé si saben vostès que sa Espanya va esser s’únic imperi que va practicar es mestissatge amb es pobles que conquistaven, i s’únic imperi on ets indígenes eren considerats súbdits de sa Corona com es demés espanyols a través de ses Lleis d’Índies que prohibien s’esclavitud i defensaven es drets i ses llibertats dets indis. Racisme? Es de ses Joventuts d’Estat Català amb cartells de «conservem la nostra ètnia» o es manifest «Per la conservació de la raça catalana» firmat per Pompeu Fabra, Pi Sunyer i altres gurús des nacionalisme català. ¿Se referien an aquest feixisme i racisme, senyors de Més?

Esper impacient que es Consell insular, governat per Més, exigesqui disculpes a Itàlia pes genocidi des poble talaiòtic comès l’any 123 a. C., i que ses autoritats se vestin de dol per Sant Antoni en memòria des menorquins musulmans assassinats i venuts com esclaus. Som talaiòtics, no?