Rallant en pla

Gràcies, Pedro

| |

Valorar:

Estimat Pedro, avui te deim adéu amb pena, amb molta pena, però no amb tristesa. No te podem despedir amb tristor perquè es record que mos deixes és tan polit, tan agradable i tan bo que es nostros pensaments sempre són positius quan te recordam.

Nét des pintor Torrent, cosí des mític artista Pepe Torrent Vivó, i fill de caixer casat. Amb tu se’n va un gran ciutadellenc, un gran santjoaner, però sobretot una bona persona. T’has passat sa vida ajudant a sa gent i ajudant a salvar vides. D’ençà de 1996 eres tècnic en Urgències i Emergències Sanitàries i de Catàstrofes. Era sa teua passió, açò i sa teua preciosa família.

Durant tretze anys, vas impartir tallers de primers auxilis a alumnes de 3r d’ESO, cicles de Formació Professional de Grau Mitjà i Superior, Batxiller i en es Consell insular. Demostrant que havies nascut per açò, i posant de manifest ses teues bones maneres i sa teua capacitat de comunicar, de formar i de transmetre a sa gent.

Tant t’agradava sa teua feina, que fins i tot vas crear un Mapa Rescate Rural (MRR) per poder rescatar persones en es Camí de Cavalls. Després de set anys de feina, d’haver fotografiat i documentat tot sol més de 17.000 punts des Camí de Cavalls, es servicis d’emergències de Menorca ja han rescatat a persones gràcies a tu i es teu mapa. Policia local, bombers, Samu 061, Guàrdia Civil, Protecció Civil, Policia Nacional, Creu Rotja i 112 ja fan feina amb s’MRR.

Sense anar més enfora, l’any passat, gràcies an es teu mapa se va poder accedir amb rapidesa a sa ubicació d’un turista francès amb problemes cardíacs en es Camí de Cavalls. Açò li va salvar sa vida.

Gràcies a tu, i amb s’ajuda d’un grupet d’amics que et vam seguir, no s’ha perdut sa polida tradició de veure pares i fills, germans, enamorats i amics penjant s’ensortilla en es Pla. Sense sa teua experiència, es teus coneixements i es teu lideratge açò no s’hagués recuperat.

Ara ja ets etern, Pedro. Sempre seràs dalt s’escala a Cas Caixer Senyor, a punt pes primer toc. En es Pla agafant carota sense fer baralla o ajudant a fer passadís. Sempre ajudant, sense esperar res a canvi. Sempre ajudant a Sant Joan.

Seràs amb noltros a tots es bots, a totes ses capadetes, a totes ses arronsades, a totes ses ensortilles, a tots es ginets, a totes ses anades amb sa barca d’en Pineda, amb aquell licor de pruna tan bo que feies. A tots es tocs de tambor i fabiol, des primer an es darrer, seràs amb noltros, Pedro.

Es passat mes de setembre vas complir un des teus somnis. As cap de dos anys de sol·licitar-ho, vas entrar a una formació de tres dies en es Samur-Madrid, essent així es primer Tècnic d’Urgències i Emergències Sanitàries de Menorca i de totes ses Balears en assistir a aquesta entitat de gran prestigi. Ara mos toca a noltros complir es nostros somnis, tenint-te sempre present i fent es bé com feies tu.

És hora que es poble de Ciutadella, i de Menorca en general, reconegui a Pedro Marqués Torrent sa seua labor altruista en benefici des bé comú i de sa salut pública. Un reconeixement just seria es Premi Ciutadellenc de s’Any des Casino 17 de Gener, o es Protagonistes de sa Vida Menorquina d’Es Diari.

Gràcies per ser tan bona persona. Gràcies per ensenyar-mos què és sa vertadera amistat. Gràcies per cuidar de noltros. Es record que mos deixes és indescriptible. Es teus amics mai t’oblidarem. I com an es bons pintors, ara se te reconeixerà sa teua obra. Descansa en pau, amic.