Cafè, croissant i...

Inhibidor social

| |

Valorar:

Les convencions socials fan que les persones modulin els seus impulsos i voluntats primàries per conviure en harmonia. No seguir les pautes de comportament de la tribu genera reaccions adverses, en una societat que cada vegada reacciona més. Sempre s’ha assenyalat el descarrilat, però mai amb la velocitat, la universalitat i la intensitat actual. Reaccionar s’ha convertit en una rutina per a personatges públics i avorrits caçadors de likes. La reacció s’ha convertit en una acció, i s’emprenen accions només per crear reaccions. I també hi ha convencions a l’hora de reaccionar. Després es reacciona a les reaccions. I açò no acaba mai. Asfixiant.

Les convencions socials són vitals, si no seria la selva, però avui dia pesen massa les reaccions. El pròxim govern es negocia amb la mirada posada en la reacció de companys i rivals, que a vegades són la mateixa persona. La solució a la cosa catalana no avança perquè qualsevol proposta de plantejament teòric d’hipotètica possible idea d’intentar cercar una sortida infla la vena del coll d’un exèrcit de patriotes. Els dirigents locals calculen reaccions abans de prendre decisions demolidores (o no), i les demoren per evitar-les. La por al ‘que diran’ s’imposa, malgrat que el que diran sol ser molt previsible, de manual. Pastós.

A un recent sopar amb amics es va plantejar com seria disposar d’un inhibidor de convencions socials per poder actuar en situacions concretes i excepcionals sense les corretges dels manuals de la correcció conductual del moment, amb una execució no contaminada d’impulsos i voluntats primàries. Així ens deixaríem ja de romanços i resoldríem els problemes d’una forma més clara i decidida. La fantasia, com era previsible, va donar joc. I més quan un va proposar que l’espai adequat per activar-lo seria un Mercadona. La resta vam quedar descol·locats, sense saber reaccionar. És meravellós quan algú, encara que sigui des de l’ús de l’absurd, escapa dels discursos previsibles, binaris, agres, correctíssims i ideologitzats que predominen en el carregós ambient reactiu actual. Aire pur.