Terra de Vent

Fum blanc

|

Valorar:

El fumeral de la central tèrmica de la colàrsega del port de Maó sembla que ja no treu el fum gris, a vegades negre, que formava part del paisatge fins fa unes setmanes. Endesa ha complert amb la normativa europea que els obliga a partir de dia 1 a reduir les emissions contaminants. Ho fa transportant l’aigua de la depuradora de Maó-Es Castell amb camions, que també contaminen, per tant l’objectiu final no s’assoleix de forma absoluta, fins que la canalització, ara en obres, no estigui acabada. Ara les emissions d’òxid de nitrogen es redueixen un 70 per cent. Una passa important en un objectiu global com és reduir la contaminació ambiental, per evitar els pitjors efectes del canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire i la salut dels residents.

La inversió que fa la companyia amb aquest projecte de refrigeració, que afecta les turbines i que inclou la canalització de l’aigua depurada, supera els 18 milions d’euros.

Si un dia es fan realitat els projectes perquè el 85 per cent de l’energia que necessita Menorca procedeixi de fonts renovables i funcionen els dos cables que han de connectar l’Illa amb Mallorca, la funció de la central serà la d’un recurs de seguretat, una garantia pel subministrament.

I si aquest és el seu paper futur, té sentit que es mantingui a la colàrsega del port de Maó, ocupant un gran espai, i amb un impacte evident sobre el paisatge? La ubicació de la central és un dels debats històrics mai resolt. Però hi va haver algunes propostes, una d’elles de Juan Manuel Lafuente, perquè el Pla General de Maó creés a la zona propera a l’Aeroport, on es troben els dipòsits de CLH un polígon d’empreses energètiques. Si un dia es completa la inversió de la xarxa de gas natural allà hi aniran els dipòsits de la zona de Llevant. Seria la ubicació ideal per a una nova central de dimensions més reduïdes i eficient que no l’actual. I Maó recuperaria un espai privilegiat del seu port.