Rallant en pla

Eugènia Bagur, ciutadellenca d’arrel

| |

Valorar:

Després d’anys de lluitar valentament i amb serenitat davant una injusta malaltia, dijous passat mos va deixar n’Eugènia Bagur Figuerola. Persona coneguda i estimada a Ciutadella, amable, decidida i sempre disposta a fer bulla, n’Eugènia va ser sa primera dona presidenta de sa Real Sociedad Hípica de Ciutadella, elegida l’any 2011. Anteriorment, durant sa presidència d’Antoni Ametller, ja havia estat tresorera a sa Torre del Ram, entitat a sa que participava d’ençà des nou anys, donada sa seua afició pes cavalls i pes trot.

N’Eugènia es va decidir a donar sa passa per presidir sa Torre del Ram a una època en què es trot estava molt enfora des seus anys de major esplendor i afició, i quan ses institucions públiques devien a s’entitat més de 15.000 euros en subvencions que mai arribaven. Durant es seu mandat es van començar a organitzar activitats paral·leles a ses carreres amb un doble objectiu: recuperar es públic de Ciutadella i atreure es turisme. Per açò es va reunir amb touroperadors perquè es turistes en s’estiu anassin a sa Torre del Ram, a més de dur a terme diferents iniciatives per atreure es públic jove. Intel·ligenta i sempre rodetjada des millors, sa seua junta directiva va estar formada per històrics de s’entitat com Manolo Florit, Germán Jover o Josep Forcadas. En una entrevista a «Es Diari» de gener de 2012, afirmava que: «Ses demostracions de doma menorquina m’encanten, però es trot és es nostro deport i volem aconseguir de nou que sa gent umpli cada diumenge s’Hipòdrom i vegi que es trot és un deport preciós per veure i practicar, i molt nostro».

Es resultats positius des seus quatre anys as capdavant de sa Torre del Ram van demostrar s’eficiència i sa capacitat de lideratge d’Eugènia Bagur. Durant es seu mandat es va aconseguir per primera vegada que es Consell Insular convocàs una nova línia d’ajudes per valor de 85.000 euros per promoure i fomentar es sector equí dins i fora de Menorca. Es van reduir es plaços de pagament des premis i s’entitat va resoldre es seus deutes posant-se al dia econòmicament. Tot açò, completant unes temporades deportivament molt interessants pes trot ciutadellenc.

Compromesa amb sa nostra cultura, n’Eugènia també va ser sa segona dona presidenta des Casino 17 de Gener, sa seua segona casa, des del 2004 fins el 2008. De llavors ençà, no es va perdre cap dissabte de Carnaval amb sa seua estimada Estudiantina. Com a presidenta des Casino Nou va dinamitzar ses activitats de s’entitat apostant per organitzar nous actes culturals i deportius. N’Eugènia sempre va fer costat an es Club de Billar des Casino 17 de Gener, format per billaristes granats de Ciutadella i per joves promeses des pool insular. Eren ets anys d’or des billar menorquí, on es billaristes des Casino Nou competien amb sana rivalitat amb es de Sa Rotonda, d’on han sortit altres grans jugadors a nivell nacional com Miquel Gener, Toni Pons Montes o David Muñoz Sastre, youtuber i billarista que està triumfant a ses altes esferes des pool. Marisa Rios, campeona d’Espanya de pool femení i resident a Ciutadella, va organitzar es primer campeonat de billar de Menorca dins es teatre des Casino 17 de Gener. Un event deportiu en es que van assistir billaristes de ses Balears i de tot Espanya, que no s’havia vist mai, i que no s’ha vist mai més. Sense dubte, va ser possible gràcies a una altra gran dona, Marisa Rios, que s’estimava es billar menorquí i a qui n’Eugènia mai li va tancar ses portes; més bé tot el contrari.

Durant es mandat de n’Eugènia van tenir lloc ses obres de remodelació des local social des Casino Nou. Com a gran santjoanera que era, va aprofitar s’any de ses obres per fer entrar es cavalls dins es 17 de Gener, com feien en temps d’en primer per ses festes. Es meu germà, Toni Pons, vocal de sa junta directiva de n’Eugènia, recorda emocionat com si fos ahir quan n’Eugènia li va dir: «Toni, què trobes si feim entrar es cavalls com aquell temps?». No s’ho van pensar i van omplir s’enterra des Casino de posts de llenya. Aquell Sant Joan, tots es caixers i cavallers van entrar dins es Casino Nou. Es qui ho van viure diuen que no oblidaran mai ses cares de satisfacció des socis de més edat i sa llàgrima viva en es seus ulls. N’Eugènia, satisfeta, emotiva i sincera, ja n’havia fet una de ses seues. Amb un gest humil i senzill va omplir d’alegria es cors de molts de ciutadellencs.

Eugènia Bagur va ser una dona valenta i compromesa amb sa cultura i amb Ciutadella, però sobretot, va ser una bona persona que s’estimava es seus amics i ses festes de Sant Joan amb locura. Gràcies Eugènia per compartir tots es teus moments amb noltros. Sempre presidiràs es Casino Nou des d’un lloc privilegiat com són es marcs de ses fotografies des presidents. I també tindràs, sempre, un raconet en es nostros cors per tots es bons moments que mos vas fer viure.