Xubec

El subsòl

| |

Valorar:

Quins són els sons que emet el subsòl de Menorca? És una pregunta que mai m’havia fet, però que té molt a veure amb el nostre ecosistema i la salut dels que vivim a la superfície. A Suïssa fa temps que la van formular arran d’un treball d’investigació interdisciplinar que s’està fent amb el títol Sounding Soil i que pretén estudiar precisament, els sons del subsòl. El projecte, que té previst finalitzar l’any vinent, analitza com i perquè els subsòls emeten diferents sons depenent de com s’estan utilitzant. El resultat provisional mentre encara dura la recerca, és que a major diversitat d’organismes que viuen sota terra, més complex arriba a ser el so que emeten.

Tot aquest volum d’informació s’està recollint en una web que es diu soundingsoil.ch i que també porta a terme una tasca d’educació ambiental i de tallers amb escoles, per prendre consciència que dels processos subterranis de la vida, en depenem més del que imaginem. De fet, un subsòl que tingui salut fa una tasca fonamental perquè filtra, acumula i regula l’aigua o proporciona un hàbitat per milions d’organismes que tenen capacitat per desfer les substàncies tòxiques que hi arriben, entre d’altres funcions. A Menorca no sabem quina melodia ens pot donar el subsòl que actualment tenim però em consta que hi ha tot un moviment de persones que estan apostant per regenerar-lo a partir del que s’anomena agricultura regenerativa i que comença a donar els seus incipients resultats. L’enginyer agrònom Francesc Font, que en sap molt d’aquests temes i que n’està preparant un manual, ahir va presentar un llibre on reflexiona sobre la partitura de tot el que podríem arribar a sentir si posem l’oïda en terra.