Rallant en pla

Salvar ses empreses de s’illa

|

Valorar:

Ses petites i mitjanes empreses i ets autònoms de Menorca travessen un des moments més difícils de sa història. Uns i altres representen sa majoria des sector productiu de sa nostra illa. Davant sa finalització imminent de ses cobertures per Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i amb una activitat econòmica que no alça es cap d’ençà des confinament, sa patronal i es sindicats han unit ses seues veus per demanar a s’Administració que ajudi a sobreviure a ses empreses de Menorca.

Sa Federació de sa Petita i Mitjana Empresa de Menorca (PIME), amb es seu president Justo Saura, i es sindicats UGT i CCOO amb es seus secretaris generals Servando Pereira i Antonio Soria se van reunir despús-ahir amb sa presidenta des Consell insular, Susana Mora, per trasladar-li sa situació límit que pateixen moltes empreses de Menorca. Tots tres coincideixen amb sa necessitat d’articular de manera urgent mesures efectives per salvar empreses i treballadors de tancaments -i per tant, pèrdua de llocs de feina- que cada vegada són més a prop.

PIME i sindicats esperen que Susana Mora faci valer sa realitat econòmica diferenciada de Menorca davant es Govern de Francina Armengol, amb qui s’ha de reunir pròximament, per reclamar-li ajudes a fons perdut per compensar sa pèrdua de negoci i recuperar es Fons de Garantia Social previst per situacions prèvies a insolvències empresarials. També consideren necessari que es mantengui sa flexibilització des crèdits a s’administració amb empreses en situació de crisi i sa reducció i postposaments sense costs ni interessos des deutes que tenguin amb ses administracions regional i local.

Evitar avui que ses empreses se’n vagin a norris significarà evitar que demà s’Estat hagi de gastar més doblers en ajudes a persones que hauran quedat sense feina o ingressos. També és urgent exigir a s’Estat una reducció fiscal a tots es nivells. Si ets ingressos de ses empreses i es ciutadans s’han desplomat, ¿com és possible que s’Estat mos seguesqui exigint sa mateixa càrrega fiscal? ¿I per què? D’ençà que va començar sa crisi econòmica derivada des confinament i sa mala gestió des Govern socialcomunista amb sa covid-19 me faig sa mateixa pregunta: ¿què estan fent es governs de Pedro Sánchez, de Francina Armengol o de Susana Mora per donar exemple amb sa terrible situació econòmica que pateix sa ciutadania? ¿On són ses retallades en despeses innecessàries, en ministeris, cotxos oficials o assessors?

Es superàvits de s’Administració Pública com ets ajuntaments de Menorca s’haurien de destinar amb ajudes a fons perdut per salvar ses empreses menorquines. Es Consell insular i es Govern balear també haurien de mobilitzar ses partides econòmiques necessàries per evitar es tancaments de més empreses. Ha arribat es moment que s’Estat ajudi a s’empresa privada que és sa qui ha pagat, paga i pagarà ets imposts des futur que mantendran a tots es qui viuen de s’Estat. Quid pro quo. Si no mos ajuden ara, ¿per què punyetes pagam tants d’imposts?