Rallant en pla

Black ridícul

|

Valorar:

Fa temps me van enviar un meme bastant endevinat sobre ses noves prohibicions que mos imposa sa dictadura de lo políticament correcte: prest no podrem posar es betlem per no ofendre ets ateus, prest no podrem menjar carn per no ofendre es vegans, prest no podrem celebrar Sant Joan amb cavalls per no ofendre segons quins «animalistes», etc. Però sa darrera que ara mos toca afegir en es sac, i aquesta no me l’haguera imaginada, és que prest no podrem fer sa cavalcada dels Reis d’Orient per no ofendre ses persones de color negre si pintam en Baltasar d’aquest color.

Açò ha estat s’objectiu d’una denúncia a través d’un comunicat de s’Associació de Vesines des Mercadal -es veu que ara s’han convertit en un club femení de mercadalenques i han decidit excloure es vesins mascles des municipi- i altres entitats. Segons aquests, es dissabte dels reis d’enguany «hem hagut de veure un altre cop a Menorca un acte denigrant, ridiculitzador i segregador de la societat supremacista blanca, racista i xenòfoba. L’acte fals i enganyós de pintar persones blanques perquè semblin negres. Aquesta pràctica denominada Black Face és denunciada des de fa temps per part de persones negres i afro-descendents. Al context de l’estat espanyol concretament, llarga és la trajectòria de crítica i denúncia per part de col·lectius antiracistes com SOS Racisme o Afroféminas». Denuncien que es tracta «d’una pràctica que perpetua el racisme cap a les persones negres mitjançant la ridiculització i exageració dels seus trets característics, fent servir com a punt de partida el maquillatge que simula la pell negra i les perruques afro». També diuen que és «un fet clarament denigrant que reproduïa (i segueix reproduint) estereotips ancorats en un imaginari profundament racista, moltes vegades interseccionat també amb el masclisme i el classisme. Un imaginari que associa la negritud amb la inferioritat, la manca de principis, de moral, amb la mandra, la hipersexualització, la delinqüència i la violació».

Es color i es cabells seran com a punt de partida i com a punt d’arribada i final perquè, sincerament, a diferència des color de pell, ¿quines altres diferències físiques hi ha entre negres i blancs? ¿On és sa suposada ridiculització i exageració des seus trets característics? ¿O és que no hi ha persones blanques que també tenen es cabells rebulls? ¿S’haurien d’ofendre es blancs amb cabells rebulls perquè en Baltasar vagi amb una perruca afro? Per una banda, m’agradaria sebre quantes persones negres han denunciat a Menorca una pràctica que, segons ses «vesines des Mercadal», és un ultratge racista i xenòfob a ses persones de pell negre. Per s’altra, ets únics que relacionen sa «negritud» (paraula lletgíssima i que me sembla molt despectiva per part d’aquestes associacions) amb sa inferioritat, sa manca de principis, de moral, sa vessa, sa hipersexualització, sa delinqüència o sa violació són ells en es seu comunicat. No conec cap menorquí ni cap batle de Menorca, sigui des color polític que sigui, que opini que ses persones negres són inferiors, immorals, vessudes, hipersexuals (?), delinqüents o violadors. Sincerament, ¿a quin món viuen aquestes «vesines des Mercadal» i ses entitats que les acompanyen en aquest comunicat passat de rosca?

Val la pena llegir ses declaracions des regidor de festes des Mercadal, Jordi Pons, al MENORCA: «As Mercadal eren dones. Són sempre voluntaris, i aquí no tenim gaire gent que ho vulgui fer». ¿Estan en contra ses «vesines des Mercadal» també que siguin dones ses que facin es paper dels Reis d’Orient? En Miquel Pau Fullana, actor i director teatral que enguany ha fet de patge negre, ha dit ben clar as Diari que se sent «insultat» per ses acusacions de xenòfob. «Mai me prestaria per ridiculitzar a ningú pes seu color de pell, només feim una interpretació teatral». «I per què no giram sa truita? Per què m’han de discriminar a jo, que som blanc, a no poder fer un paper d’un personatge negre?».

Tothom té dret a donar sa seua opinió, per açò vivim en democràcia. Però una cosa és opinar i una altra és passar-se quatre pobles. Aquestes acusacions de racisme i xenofòbia són una falta de respecte cap as centenars de voluntaris que han col·laborat perquè a pesar des mal temps es fillets tinguessin una cavalcada de Reis en es pobles de Menorca. Una cosa és combatre es racisme, i una altra afirmar que es batles de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior i es vesins de Sant Climent, Llucmaçanes i Cala en Porter són racistes xenòfobs perduts. Acusar de racisme a sa batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, per pintar en Baltasar de color negre és tan absurd com acusar-me a jo de perillós comunista leninista per vestir-me amb una camiseta de color vermell. Açò no és lluitar contra es racisme. Açò és fer es rídicul, amb perdó.