Menorca paga sa festa catalanista

|

Valorar:

Sempre he estat partidari de respectar sa democràcia. Açò vol dir reconèixer es resultats electorals en unes eleccions lliures i amb garanties -cosa que no tothom fa-, i a partir d’aquí, que es partit o partits polítics guanyadors apliquin es seu programa electoral. I s’oposició, evidentment, que faci sa seua feina i fiscalitzi sa gestió de s’equip de govern. Especialment davant qualsevol abús de poder o acció que atempti directament contra ets interessos des ciutadans.

Es Consell insular, a través de s’Institut Menorquí d’Estudis -que no d’estudis menorquins-, que teòricament hauria de salvaguardar sa cultura menorquina, ha decidit tornar a subvencionar amb es doblers de tots es menorquins sa 53ª edició de sa Universitat Catalana d’Estiu, un fòrum obertament annexionista pancatalanista a Prada de Conflent (França) que enguany du per lema: «Fer dels països catalans una nació normal» amb una estelada ben grossa, per si hi havia dubtes de ses intencions polítiques i no culturals de dita trobada. És a dir, rompre Espanya d’una vegada, esmicolar s’autonomia de Balears, Comunitat Valenciana i una part d’Aragó, i sotmetre es ciutadans d’aquests territoris històrics -que van ser regnes a s’edat mitja- a sa somiada Catalunya Gran que no va ser més que un conjunt de comtats pertanyents a sa Corona d’Aragó.

L’any passat, es Consell va decidir amb molt bon criteri deixar de donar es 3.000€ anuals que regalava a sa Universitat Catalana d’Estiu per destinar-los cap a necessitats més importants sorgides per sa pandèmia. En canvi, enguany sa institució que presideix Susana Mora sí que ha decidit incloure sa partida de 3.000€ per sa dita organització. ¿Que ja s’ha acabat sa pandèmia, especialment s’econòmica que patim culpa des tancaments de negocis i confinaments il·legals an es que mos van sotmetre es Govern de Pedro Sánchez?

És trist que es Consell insular regali es doblers que surten de sa butxaca de tots es menorquins a una institució d’una altra comunitat autònoma en tost de donar-ho a ca nostra, però encara més ofensiu és que s’argument sigui «fomentar la participació de menorquins a la Universitat catalana o establir un vincle estiuenc d’espai universitari dels països catalans». Fer pàtria, o màtria, que mos fan dir ara. Segons sa convocatòria de s’IME, seran becats es quatre primers estudiants que ho sol·licitin sempre i quan estudiïn a una universitat de… Catalunya! o de sa xarxa Vives d’Universitats. Es quatre becats tindran totes ses despeses pagades per assistir a s’aquelarre pancatalanista, inclòs s’allotjament i sa manutenció a s’alberg Pau Casals, amb un cost de 50 euros diaris a pensió completa des de dia 16 fins dia 22 d’agost. Per si hi havia dubtes sobre sa qualitat des ponents des cursos, intervindrà sa presidenta des Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i s’expresident de sa Generalitat, Quim Torra, que ja va participar el 2019 i que des des govern autonòmic català ha regat amb 700.000 euros aquesta universitat durant es darrers cinc anys. Sí, aquell qui deia que ets espanyols som «bèsties amb forma humana que destil·len odi; carronyaires, escurçons, hienes; o amb un petit sotrac en la seva cadena ADN».

2 Sa qüestió és, emperò, que el PSOE de Menorca no duia en es seu programa electoral    an es Consell insular ni una retxa sobre finançar ses activitats polítiques d’entitats que no pertanyen a sa nostra terra. Per què hem de pagar tots es menorquins es capritxos catalanistes de Susana Mora i del PSOE? ¿És legítim que el PSOE subvencioni activitats que persegueixen sa ruptura de sa unitat d’Espanya i de s’autonomia de Menorca? Sí, clar. Sempre i quan s’ho paguin de sa seua butxaca.