Aquest fi de setmana, es perfil d’Instagram de sa Clínica Ruiz Nadal des prestigiós cirugià mallorquí Antonio Ruiz Nadal ha estat víctima de s’acosament catalanista. Es compte d’Instagram Mantincelcatalà, que és foraster (català) i no balear, ha començat a increpar a sa Clínica perquè no té rotulat es cartell des seu centre de cirugia estètica en català. Es tracta d’un perfil que suposadament té com a objectiu conscienciar es catalanoparlants (on inclouen sense permís a balearparlants i valencianoparlants) de mantenir es català a ses converses amb castellanoparlants -és a dir, coaccionar a sa gent perquè no ralli en castellà-, però que a s’hora de sa veritat, ha demostrat que es dedica a perseguir aquells establiments que lliurement decideixen tenir només sa rotulació en castellà.

TOT VA VENIR a rel d’un comentari des cirugià a una publicació de s’Instagram de Sa Fundació, on va comentar: «A Mallorca, mallorquí». Des de Mantincelcatalà li van retreure que no tingués sa cartelleria de sa clínica en mallorquí, i es doctor no es va tallar un pèl: «¿Tu te penses que me gastaré es meus doblers amb un cartell que posi dues frases que s’única diferència que tenen és una i llatina en lloc d’una y grega? Estau locos».

Açò va fer que es compte de sa Clínica estigués en es punt de mira des de la ceba durant uns quants de dies, sent objecte de tot tipo d’insults i atacs personals; sa immensa majoria d’ells arribats des de perfils de Catalunya i sense sebre es net de què havia passat. Es dr. Ruiz Nadal, enfora d’acotar cap i callar, ha contestat i s’ha defensat dets atacs catalanistes amb un vídeo ple de seny i sentit comú: «Ante la polémica generada estos días en redes sociales por unos presuntos comentarios mios a un paciente que me solicitaba información en mallorquín, me veo obligado a hacer este vídeo para aclarar unas cosas, básicamente por tres puntos: 1) Para defender la libertad a hablar, a pensar y a escribir como yo quiera. 2) Para dar una explicación a aquellos amigos o pacientes que se hayan sentido ofendidos al ver una captura maliciosa de una conversación privada. Y 3) no ya para denunciar el acoso personal al que me han sometido 2.000 o 3.000 personas catalanistas independentistas, sino para silenciar el acoso mediático de periódicos como el Diario de Mallorca, Diario de Ibiza o dBalears, que subvencionados con fondos públicos no han tenido ningún miramiento en estigmatizarme, señalar a mi clínica sin nisiquiera preguntarme cuál era mi versión de los hechos».

DIT AÇÒ, i com a exemple de bilingüisme en llibertat, es cirugià va seguir es vídeo en bon mallorquí: «Tota aquesta polèmica ve d’una mentida. No hi ha hagut cap pacient que me demanàs informació en català o en mallorquí, i que jo li hagi contestat d’aquesta manera. És més, és an es contrari: sa polèmica s’inicia quan jo estava defensant es mallorquí a s’Instagram de Sa Fundació, una entitat que seguesc i a sa qual don suport perquè promou i defensa sa llengo i sa cultura mallorquina».

Es Dr. Toni Ruiz Nadal és un exemple de balearisme valent i sense complexes, i ha actuat com hauríem de fer tots es ciutadans davant sa imposició catalanista: alçant sa veu i diguent prou. I així ho va deixar ben clar: «Yo nunca en las redes sociales me meto en polémicas, pero lo que no voy a aceptar es no tener libertad para hablar y expresarme como yo quiera, y encima, que tenga que venir una web catalana a decirme cómo tengo que rotular mi negocio».

Com a director de Sa Fundació, i en nom de sa nostra entitat, vull expressar tot es nostro suport cap as doctor Ruiz Nadal. Seria ben hora que es partits polítics se manifestassin davant aquest lamentable acosament nacionalista cap un des cirugians més prestigiosos que tenim a ses Balears -Vox ja ho ha fet-. Sa ciutadania balear hauria de seguir s’exemple des doctor: som balears, no catalans. Que ningú mos imposi en quina llengua hem de xerrar o escriure; molt manco amb es català de Barcelona quan a Balears tenim ses nostres modalitats. Com diu es Dr. Ruiz Nadal: a ca nostra, en sa nostra llengua.