TW

Fa dues setmanes rallàvem en aquesta mateixa columna d’Es Diari de sa necessitat inexcusable de desdoblar sa carretera general de Menorca. Un des motius era que Ciutadella, es municipi amb més habitants de Menorca i amb major pes turístic -representa aproximadament es 70 per cent de s’oferta d’allotjament vacacional- no pot seguir quedant aïllada cada vegada que un accident bloquetja sa perillosíssima i antiquada carretera general. ¿Què feim davant una emergència sanitària on sa vida des pacient està en risc i necessita arribar a s’hospital en qüestió de minuts? Situació que encara s’empitjora quan s’únic hospital se troba a 45 kms, a s’altra punta de s’Illa. Sa construcció d’un segon hospital a Ponent o sa reconversió des Centre de Salut des Canal Salat en un hospital com Déu mana també comença a clamar al cel, però açò són figues d’un altre paner.

Es segon i principal motiu per desdoblar sa carretera general és, senzillament, sa seguretat de ses persones. Però n’hi ha qui encara no han entès que sa vida de sa gent està i hauria d’estar per damunt de qualsevol dogma ideològic. Una de ses poques crítiques que sa minoria contrària a sa reforma de sa general sol fer és que «per dos mesos a s’any no val la pena desdoblar sa carretera». Aquí està es tema. Es qui defensam es desdoblament de sa general no ho deim per dos mesos forts de turisme, sinó perquè volem una carretera segura per tots es menorquins es dotze mesos de s’any.

Noticias relacionadas

Diumenge passat hi va haver un nou accident múltiple a sa carretera general. Tres persones van haver de ser hospitalitzades as Mateu Orfila; una jove d’Alaior de 22 anys amb lesions greus a sa cadera i a ses cames, es seu acompanyant de 23 anys i es conductor d’un altre cotxo de 29 anys també van resultar ferits, perdent sa vida s’animal domèstic d’aquest darrer. Gràcies a Déu no hem de lamentar víctimes humanes, però estam parlant de tres joves menors de 30 anys que haurien pogut perdre sa vida per culpa d’un nou accident frontal, ja que un des cotxos va invadir s’altre carril. ¿Com s’hagués pogut evitar aquest accident frontal on haguessin pogut perdre sa vida tres joves? Amb una carretera desdoblada amb dos carrils per banda. ¿Qualcú me pot dir quants d’accidents mortals hi ha hagut a sa desdoblada Ronda Sud de Ciutadella per xocs frontals? Absolutament cap.

Que es menorquins i es visitants s’hagin de jugar sa vida cada vegada que agafen sa carretera per anar a fer feina o per desplaçar-se entre municipis perquè es Consell insular de PSOE, Més i Podem ha estat incapaç de fer res a sa carretera en set anys no és just.

Es desdoblament de sa carretera general no és un capritxo per dos mesos forts de turisme, és una necessitat per sa vida i sa seguretat des menorquins es dotze mesos de s’any per evitar més accidents frontals que acaben essent mortals. No mos cansarem de repetir-ho. Desdoblament ja.