TW

As cap de catorze anys des coneixement per part de Ses Majestats d’Espanya de s’enigmàtica herència des ciutadellenc Joan Ignasi Balada, el rei Felip VI i la reina Letícia han visitat sa nostra illa enmig d’una gran expectació i celebració per sa inauguració de sa rehabilitada Farmàcia Llabrés. Una joia històrica modernista que forma part de sa misteriosa herència d’en Balada a sa Casa Reial. Construïda entre 1907 i 1908, que Ses Majestats han tingut a bé cedir, a través de sa Fundació Hesperia, a sa Fundació per persones amb discapacitat de Menorca.

Val la pena recordar sa clàusula testamentària del sr. Balada, que en cas que els reis d’Espanya no acceptassin s’herència -valorada en 10,6 millons d’euros-, aquesta aniria destinada íntegrament a s’Estat d’Israel. Felip i Letícia, per llavores Prínceps d’Astúries, no van dubtar ni un segon que tal patrimoni econòmic i cultural no aniria en benefici de sa Casa Reial, sinó en benefici des poble de Ciutadella, de Menorca, i per extensió, de tota Espanya. Especialment d’aquelles persones que més ho necessiten, i així ho van fer creant l’any 2010 sa Fundación Hesperia, actual propietària de sa Farmàcia Llabrés, amb s’objectiu de gestionar es llegat, estudiar i fomentar projectes de caràcter social i cultural.

Noticias relacionadas

En un majestuós Teatre des Born ben engalanat, el rei va dur a terme un impecable discurs en menorquí i en castellà, ses dues llengües de Menorca. Es monarca encetava així es seu discurs: «És una alegria per la reina i per jo estar avui a Ciutadella i poder veure concloses ses obres d’aquest immoble tan emblemàtic com és sa Farmàcia Llabrés i procedir formalment a sa inauguració de sa seva remodelació i rehabilitació». I l’acabaria de sa següent manera: «Avui, trenta-set anys després des tancament de sa Farmàcia Llabrés, inauguram i celebram sa recuperació arquitectònica d’aquest immoble tan estretament vinculat amb sa història i amb ets habitants de Ciutadella i que posseeix un immens simbolisme per sa ciutat, per tota Menorca i, per extensió, per totes ses Illes. Comença així una nova etapa en sa qual es servici an ets altres seguirà marcant sa identitat i trajectòria d’aquest edifici, cosa que evidentment mos alegra a tots. Hem xalat molt! Moltes de gràcies».

El rei Felip VI ha fet un gran favor a sa nostra llengua rallant en pla a sa inauguració de sa Farmàcia Llabrés, demostrant que es menorquí, amb es nostro article salat, és un idioma tan vàlid com qualsevol altre, i que pot ser emprat oralment i per escrit a qualsevol àmbit de ses nostres vides. Enfora d’aquells que, fins ara, mos han volgut fer creure que la Mare de Déu nom Joana, i que es menorquí només podia ser emprat per registres informals, com si d’un xerrar domèstic o d’incults es tractàs. Gràcies Majestat per retornar tal herència en es poble de Ciutadella i de Menorca. Gràcies Majestat per estimar Menorca i es menorquí.