TW

Mos escandalitzam per uns fets i en canvi n’acceptam o ignoram altres tant o més greus. Criticam el que mos toca de prop, que veim injust perquè mos ho posen davant dels ulls, la invasió d’Ucraïna, per exemple, i no deim ni piu quan les agressions -que hi ha hagut sempre i per part   també de països amics amb el nostre beneplàcit- són enfora, no estan tan presents als mitjans o, sobretot, no afecten la nostra vida quotidiana, especialment la butxaca.

Matèria orgànica (un tros de panet, pells de taronja...) escampada per en terra a un parc o a un camí mos incomoda, «està molt brut, són uns porcs», quan aquestes restes fan més nosa visual que no mal real, se les mengen altres animals, es descomposen… En canvi la majoria participam i col·laboram en processos que són molt més nocius… comprar i renovar constantment aparells electrònics, viatjar amb una freqüència mai no vista anteriorment, sobretot en avió, com si fos una passejada… Mos queixam del fum que surt d’un cotxo dièsel, i  en canvi alabam els vehicles elèctrics, igual de contaminants si l’energia també prové de combustibles fòssils.

Noticias relacionadas

Mos indignam i escandalitzam per trobar restes de vaques o cabres mortes pel camp, un fet certament deplorable, però provocam efectes més greus amb accions que feim inconscientment, com per exemple tirar les piles gastades als fems.

Contamina bastant una pila. I si és de mercuri pot arribar a contaminar 600 mil litres d’aigua. Mos impressiona l’apariència, però l’important és la conseqüència.

https://hvacui.blogspot.com