TW

L’actualitat ens empeny a posicionar-nos sobre temes que, s’ha de reconèixer, no en tenim ni idea. N’hi ha que són especialistes a fer veure que saben de tot. Tenen l’habilitat de defensar amb la vehemència d’un expert l’argumentari que han rebut fa només uns minuts o, en el millor dels casos, el dossier que s’han hagut d’estudiar el cap de setmana. Oblidant que, en cas de controvèrsia, és recomanable escoltar les dues parts i tampoc no és obligatori decantar-se per una o altra.

Açò és el que passa amb la torre de control virtual de l’Aeroport de Menorca. Sabem que la cúpula d’AENA la defensa perquè ells no admeten mai un error, que els controladors no ho veuen gens clar i que alguna cosa falla en el procés d’implantació que no ens volen explicar. El passat 14 de març es va suspendre per tercera vegada l’aplicació del contracte amb l’empresa Gesnaer Consulting encarregada de la seva posada en marxa.

Noticias relacionadas

L’opacitat és marca de la casa quan es tracta d’AENA. Des que es va privatitzar el 49 per cent del seu capital ja no hem tornat a conèixer el compte de resultats de l’Aeroport de Menorca. No sabem si guanya o perd doblers, més enllà dels comptes agregats que anuncien sucosos beneficis per als accionistes. Amb prou feines tenim accés a cada any a un llistat esquemàtic de les inversions previstes, i perquè no tenen més remei que incloure-les dins els Pressupostos de l’Estat.

De quina altra manera es pot qualificar que el Govern i el Consell hagin tingut notícia per la premsa que AENA ha inclòs Menorca en la llista d’aeroports on s’han d’executar «projectes d’expansió» entre els anys 2027 i 2031? Una intenció manifestada pel president de la companyia, Maurici Lucena, davant la Junta d’Accionistes. Què implicarà aquesta expansió? Es veu que ara per ara no toca respondre.
Tenc dubtes seriosos que l’aeroport menorquí funcionés millor amb una gestió descentralitzada, veient el precedent de les competències que s’han transferit fins ara per aquí, però açò no vol dir que es pugui ignorar d’aquesta manera els nostres representants en la presa de grans decisions.