1

A sa imatge es pot veure com està un llum i com hauria d'estar. Un perill!