0

Pocs dies abans des Be, sa brigada de s'Ajuntament va obrir un forat ben a la meitat des Camí de Maó, i ho va tapar amb una planxa de ferro... Quasi tres setmanes després ningú ha vingut a llevar-ho i representa un perill real per sa circulació, ja que una mescla d'arena i gravilla surt pels costats i pot provocar patinades, especialment de ses motos.