user Bep Bo | Hace 11 meses

RamonNo crec que faci cap falta. És més que evident que CIUTADELLENC ralla des PORT DE SON BLANC

user Bep M. | Hace 11 meses

mi no gusta

user Ramon | Hace 11 meses

CIUTADELLENCA na Quin Port a nes de Ciutadella??? No es molt petit es Port, a vols di a nes dic , aso es unaltre cosa , específica !!!

Tururu Tururu | Hace 11 meses

Plas, plas a Govern Balear, que ara ja guanta molt de doblers amb es dic de Son Blanc, i está molt be que reinvertesqui en millores. Els que troben excessiu els 5millons de euros que pensión amb es 4,2 millons de euros que va perdre es Govern en quebrar "Menorca Básquet", amb 1.8 que encara deuen ( els campions de morosidat sí que ho son, i de molt ), mes els 7.5 des pabelló de BINTAFufa, i es despilfarro monumental durant tants de anys per fer una promoció negativa de s'illa ( constructores beneficiades per requalificacions, gestores de geriátrics afins antiga convergencia, etc ) Res mes, es Port SOSTENIBLE ha de seguir avan¢ant i es NO SOSTENIBLE quedará per yates, creuers, militars, i mercaderías perilloses. Ara, a acabar amb ses altres discriminaciones,que ja toca!!

user Bep Bo | Hace 11 meses

Troll EbusTotalment fals lo que dius de que Mahó "es la capital". S'Estatut d'Autonomia de ses Illes Balears al seu article 7 deixa ben clar que s'única capital de ses Illes Balears "es la ciudad de Palma". Lo d'acumular serveis i organismes administratius a Mahó és centralisme pur i dur o tiple insularitat... lo que vulguis, però no té res a veure amb una "capitalitat" que no existeix,

user Josep Pons | Hace 11 meses

Anem a veure. es ducs d'alba que posaran no són perquè venguin cruers (no basten) sinò barcos normals de passatgers més grans. Arribar a Ciutadella vinguent de sa península o resto de Balears, vol dir menys emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i menys temps. I ja està be de fer demagogia amb Sant Joan, perquè se naviees ja fa anys que adapten ses frequencies a sa demanda, o sigui posen tots es barcos i fan tots es viatges que fan falta per dur a Ciutadella a tothom que vol i, per desgràcia, ningú que vol venir es queda a terra, açò s'arreglaria limitant es nombre de viatgers per Sant Joan però es (des)govern Balear fa anys que s'hi nega.

user Gori | Hace 11 meses

5 millones y picó a la basura para aumentar el tamaño del famoso Pantalan de Ciudadela , Disfruten lo votado, ya queda menos

user baixamaner | Hace 11 meses

Avui sembla que es el dia internacional del medi ambient, s'han publicat informes que diuen que dins de 10 anys Espanya tindrá el mateix temps que el Marroc o Egipte, el canvi climatic ja ens esta matant, 350.000 morts al mon per la pujada de les temperatures i aixó no ha fet mès que començar. Menorca es una Reserva de la Biosfera o sigui els primers que haurìem de donar exemple de lluita contra el canvi climatic i resulta que PORTS DE LES iLLES bALEARS, una entitat semi publica, va en contra de tot el sentit comú i s'afageix a la llista de hotelers, constructors, especuladors etc etc i demés delinquents mediambientals que solament cerquen el lucre economic amb consequencies nefastes per tots els altres. I tot aixó amb un govern d'esquerres, tant a Palma com a Maó. Es que no els hi don vergonya !!! I després venen amb reduccions de CO2 per aqui o per alla, possant plaques fotovoltaiques a l'hospital, al Consell, pero per l'altre costat ajundant a que vinguin creuers a ponent, contaminant-ho tot mentre a 45 Kms hi ha el port natural mes gran de la mediterranea. Es que s'han tornat locos ? o es tot una impostura ridicula i que avergonya a tots els que els votem? No anem bé.

user Spiderman | Hace 11 meses

si no lo digo reviento....TOMA DIQUE!!!!!! voleu sant joan a tope???doncs ale....a seguir....sou el que no hi ha.

user Aturdit | Hace 11 meses

Eco???