L’actuació haurà de respectar les directrius del Pla Director del Llatzeret de Maó, incidint en els paviments originals existents, la coberta i l’escala d’accés a la mateixa. | SUS

TW
0

El Consell insular promou la restauració de la torre nombre 3 del Llatzeret del port de Maó, coneguda com a Torre de Cala Teulera, amb l’elaboració del corresponent projecte executiu que, donada la màxima protecció patrimonial que gaudeix la referida torre, s’ha de prioritzar la preservació respecte a la restauració i, sobretot, la reconstrucció. El pressupost orientatiu, amb les actuacions que s’haurien de fer a la coberta, els murs, el paviment i les instal·lacions d’aigua, d’enllumenat i sanejament, és de 133.911 euros.

El projecte integrat de restauració de la Torre de Cala Teulera del Llatzeret ha de respectar les directrius del Pla Director d’aquest edifici històric construït a principis del segle XIX, en què destaca la singularitat de la gran volta de pedra de marès del seu forjat de coberta que conserva el seu paviment original format per petites peces ceràmiques.

Altres trets singulars de l’edifici, que també es prioritza la seva conservació per ser elements originals i molt valuosos patrimonialment, són l’escala que puja a la terrassa per l’interior del mur sud-est, amb un primer tram amb esgraons pavimentats amb pissarra i el seu badalot de sortida a la coberta; els gruixats murs de pedra i morter, amb les seves petites obertures i diferents elements, com les gàrgoles, cornises i peces de coronament de l’ampit de la terrassa; els paviments, tant els interiors, com els de la terrassa en coberta; i totes les fusteries existents, que s’indica la seva conservació i restauració mantenint les seves textures actuals.

Intervencions

El projecte executiu haurà de contemplar, seguint les indicacions del Pla Director del Llatzeret, les següents intervencions a les diferents parts de l’immoble històric. A la coberta, l’actuació més important és la impermeabilització i millora del drenatge de la terrassa. També s’haurà d’intervenir a la coberta del badalot de l’escala, donat que el seu mur sud-est ha patit moviments i perdut la seva verticalitat, per la qual cosa la volta de pedra que cobreix l’escala en aquest punt s’ha desplaçat i perdut la seva geometria. A les façanes i murs exteriors, s’han de retirar les plantes que s’hagin arrelat en les façanes exteriors, amb la neteja de tots els paraments i el rejuntat de les zones amb pèrdua del morter entre carreus. I quant als paviments, s’han de preservar els originals i en la reconstrucció del paviment de coberta s’haurà de refer aprofitant les peces originals prèviament retirades.

Un edifici històric que no presenta greus patologies estructurals

Quan a l’estat de la seva conservació, la Torre de Cala Teulera pertany al grup anomenat «Relativament bo». De fet, aquesta torre no s’ha intervingut massa al llarg dels anys, només hi ha una petita reparació de la coberta del badalot feta recentment. Per tant, el seu estat de conservació no és massa bo, però tampoc té greus patologies estructurals. Les lesions genèriques que presenta són les humitats en els murs de marès, l’arenització de les pedres i la pèrdua de morter de rejuntat, entre altres.